Тематика наукових досліджень, виконання за кошти державного бюджету

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2016 рік

з/п

Номер НДДКР

Назва НДДКР

Номер держреєстрацiї

Категорiя роботи

ПІБ наукового керiвника, науковий ступiнь

Терміни виконання

Наукові секції за фаховими напрямами

1

2

3

4

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

1.

№ 16БФ036-01

Механізми регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних станів

№ держреєстрації: 0116U002527

Фундаментальна

Остапченко Людмила Іванівна , проф., д-р біолог.наук

2016

2018

Біологія, біотехнології, харчування

2.

№ 16БФ036-02

Молекулярне типування та механізми еволюційної адаптації вірусів культурної і дикорослої флори України

№ держреєстрації: 0116U004778

Фундаментальна

Поліщук Валерій Петрович, проф., д-р біолог. наук

2016

2018

Біологія, біотехнології, харчування

3.

№ 16БФ036-03

З'ясування закономірностей формування та інтеграції механізмів стрестолерантності рослин для прогнозування та управління їх функціонуванням за екстремальних умов

№ держреєстрації: 0116U004779

Фундаментальна

Таран Наталія Юріївна, проф., д-р біолог. наук

2016

2018

Біологія, біотехнології, харчування

4.

№ 16БФ07-03

Комп'ютерне моделювання та експериментальні дослідження біологічних нанокомпозитних комплексів

№ держреєстрації: 0116U004757

Фундаментальна

Корнелюк Олександр Іванович, проф., д-р біолог. наук

2016

2018

Біологія, біотехнології, харчування

5.

№ 16БФ049-01

Розробка комплексної петрол ого-мінерало-геохімічної моделі північно-західної частини Українського щита на базі створеного Геологічного Депозитарію цього регіону

№ держреєстрації: 0116U004784

Фундаментальна

Шнюков Сергій Євгенович, доц., д-р геол. наук

2016

2018

Дослідження з проблем природничих наук

6.

№ 16БФ040-01

Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України:концептуальні засади, виклики та протиріччя

№ держреєстрації: 0116U004822

Фундаментальна

Осецький Валерій Леонідович, проф., д-р екон. наук

2016

2018

Економіка

7.

№ 16БФ07-01

Фізичні засади функціонування нового покоління високоефективних детекторів на основі твердотільних наноструктур

№ держреєстрації: 0116U002528

Фундаментальна

Скришевський Валерій Антонович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

8.

№ 14БФ051-01

Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини.

№ держреєстрації: 0114U003475

Фундаментальна

Булавін Леонід Анатолійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2014

2016

Загальна фізика

9.

№ 15БФ051-04

Формування структури та фазового складу керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору в процесі реакційного синтезу

№ держреєстрації: 0115U000263

Фундаментальна

Макара Володимир Арсенійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2015

2017

Загальна фізика

10.

№ 16БФ051-01

Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових

№ держреєстрації: 0116U004781

Фундаментальна

Зеленський Сергій Євгенович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

11.

№ 16БФ051-02

Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і метаматеріалами

№ держреєстрації: 0116U002563

Фундаментальна

Пінкевич Ігор Павлович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

12.

№ 16БФ051-03

Дослідження електронноколивальних процесів в композитах та наносистемах, перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла та медицини

№ держреєстрації: 0116U004752

Фундаментальна

Ящук Валерій Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

13.

№ 16БФ051-04

Розробка квазіфотонних структур на базі метаматеріалів з керованими магнітними та діелектричними характеристиками

№ держреєстрації: 0116U002561

Фундаментальна

Мацуй Людмила Юріївна, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук

2016

2017

Загальна фізика

14.

№ 16БФ052-01

Електронні, магнітні, мікрохвильові та оптичні властивості мікро- та наноструктур на поверхнях

напівпровідників і діелектриків

№ держреєстрації: 0116U004753

Фундаментальна

Находкін Микола Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

15.

№ 16БФ052-02

Фізичні процеси в розрядній та комплексній плазмі для технологічних застосувань

№ держреєстрації: 0116U002531

Фундаментальна

Анісімов Ігор Олексійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

16.

№ 16БФ07-02

Електронні, оптичні та магнітні властивості наноструктурованих матеріалів та низьковимірних систем

№ держреєстрації: 0116U004756

Фундаментальна

Лозовський Валерій Зіновійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

17.

№ 16БФ015-01

Створення інформаційноаналітичних технологій моделювання та оптимізації структурно заданих систем

№ держреєстрації: 0116U004775

Фундаментальна

Гаращенко Федір Георгійович, проф., д-р техн. наук

2016

2018

Інформатика та кібернетика

18.

№ 16БФ015-03

Розробка алгоритмів моделювання та оптимізації динамічних систем для оборони, медицини та екології

№ держреєстрації: 0116U004777

Фундаментальна

Ляшко Сергій Іванович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Інформатика та кібернетика

19.

№ 16БФ015-04

Розробка логікоалгоритмічних методів дослідження формальних моделей природних мов

№ держреєстрації: 0116U004780

Фундаментальна

Крак Юрій Васильович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Інформатика та кібернетика

20.

№ 14БФ044-02

Художня індивідуальність Т. Шевченка і світовий літературний контекст.

№ держреєстрації: 0114U003480

Фундаментальна

Сліпушко Оксана Миколаївна, проф., д-р філол. наук

2014

2016

Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

21.

№ 16БФ044-01

Україна і сучасний світ:

міжмовний та міжкультурний діалог

№ держреєстрації: 0116U004823

Фундаментальна

Голубовська Ірина Олександрівна, проф., д-р філол. наук

2016

2018

Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

22.

№ 16БФ045-01

Психофізіологічні механізми сприйняття новинного контенту аудіовізуальних масмедій

№ держреєстрації: 0116U004826

Фундаментальна

Різун Володимир Володимирович, проф., д-р філол. наук

2016

2018

Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

23.

№ 16БФ038-01

Якісний аналіз та керування еволюційними системами складної структури

№ держреєстрації: 0116U004752

Фундаментальна

Перестюк Микола Олексійович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Математика

24.

№ 16БФ038-02

Дослідження та статистичний аналіз асимптотичної поведінки складних стохастичних неоднорідних динамічних систем

№ держреєстрації: 0116U002530

Фундаментальна

Мішура Юлія Степанівна, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Математика

25.

№ 16БФ015-02

Розробка нових математичних методів системного аналізу і теорії оптимальних рішень та їх застосування

№ держреєстрації: 0116U002529

Фундаментальна

Наконечний Олександр Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Математика

26.

№ 14БФ016-01

Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні аспекти.

№ держреєстрації: 0114U003481

Фундаментальна

Власова Олена Іванівна, проф., д-р психол. наук

2014

2016

Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

27.

№ 16БФ017-01

Методика моніторингу стану та відмінностей соціальної напруженості в регіонах України

№ держреєстрації: 0116U004783

Фундаментальна

Судаков Володимир Іванович, проф., д-р соціол. наук

2016

2018

Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

28.

№ 16БФ042-01

Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС

№ держреєстрації: 0116U002637

Фундаментальна

Мельник Роман Сергійович, проф., д-р юрид. наук

2016

2018

Право

29.

№ 14БФ049-01

Петрогеохімічні та петрофізичні особливості пізньокайнозойських вулканітів центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ) як показник функціонування магматичних вогнищ в різних районах прояву вулканізму.

№ держреєстрації: 0114U003478

Фундаментальна

Толстой Михайло Іванович, проф., д-р геол. наук

2014

2016

Технології видобутку та переробки корисних копалин

30.

№ 16БФ041-01

Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньонаукових стандартів

№ держреєстрації: 0116U004776

Фундаментальна

Руденко Сергій Валерійович, доц., д-р філос. наук

2016

2018

Філософія, історія та політологія

31.

№ 16БФ046-01

Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору

№ держреєстрації: 0116U004821

Фундаментальна

Машевський Олег Петрович, проф., д-р іст. наук

2016

2018

Філософія, історія та політологія

32.

№ 16БФ048-01

Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти

№ держреєстрації: 0116U004782

Фундаментальна

Дорошко Микола Савович, проф., д-р іст. наук

2016

2018

Філософія, історія та політологія

33.

№ 16БФ065-01

Консолідація українства в постколоніальну добу

№ держреєстрації: 0116U002638

Фундаментальна

Обушний Микола Іванович, проф., д-р політ. наук

2016

2018

Філософія, історія та політологія

34.

№ 16БФ037-01

Cинтез та дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових поліфункціональних матеріалів

№ держреєстрації: 0116U002560

Фундаментальна

Слободяник Микола Семенович, проф., д-р хім. наук

2016

2018

Хімія

35.

№ 16БФ037-02

Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії

№ держреєстрації: 0116U002559

Фундаментальна

Хиля Володимир Петрович, проф., д-р хім. наук

2016

2018

Хімія

36.

№ 16БФ037-03

Нові функціональні наноматеріали і нанокомпозити на основі гетерометалічних систем

№ держреєстрації: 0116U002558

Фундаментальна

Фрицький Ігор Олегович, проф., д-р хім. наук

2016

2018

Хімія

37.

№ 16БФ037-04

Дизайн нових мультифункціональних полімерів, наносистем та нанокомпозитів для іноваційних технологій в інформатиці, енергозбереженні, екології та медицині

№ держреєстрації: 0116U004750

Фундаментальна

Колендо Олексій Юрійович, проф., д-р хім. наук

2016

2018

Хімія

38.

№ 16БФ023-01

Фундаментальна фізика та моделі високоенергетичних астрофізичних явищ

№ держреєстрації: 0116U002525

Фундаментальна

Жданов Валерій Іванович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

39.

№ 16БФ023-02

Космічні чинники земних катаклізмів Спостереження, аналіз, інформатизація

№ держреєстрації: 0116U002526

Фундаментальна

Чурюмов Клим Іванович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

40.

№ 16БФ051-05

Дослідження фундаментальних проблем фізики ядра, елементарних частинок та космомiкрофiзики

№ держреєстрації: 0116U002562

Фундаментальна

Каденко Ігор Миколайович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

41.

№ 16БФ052-03

Когерентні та кореляційні методи контролю та впливу на перебіг атомних та ядерних процесів в фізичних та біологічних системах

№ держреєстрації: 0116U004749

Фундаментальна

Висоцький Володимир Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

42.

№ 16БФ052-04

Дослідження взаємодії електромагнітних, акустичних та магнітних полів з наноструктурованими об'єктами для новітніх біологічних та інформаційних технологій

№ держреєстрації: 0116U002564

Фундаментальна

Григорук Валерій Іванович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

Інформаційні та комунікаційні технології

43.

№ 16БП013-01

Розробка методів керування системою трансферу технологій

№ держреєстрації:

0116U004825

Прикладна

Бедюх Олександр Радійович, старш. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук

2016

2017

Економіка

44.

№ 16БП064-01

Інтелектуальні технології прийняття рішень в задачах мінімізації наслідків техногенних та природних катастроф і аварій

№ держреєстрації:

0116U004824

Прикладна

Снитюк Віталій Євгенович , проф., д-р техн. наук

2016

2017

Інформатика та кібернетика

Енергетика та енергоефективність

45.

№ 16БП038-03

Вирішення прикладних проблем енергетичного комплексу і транспорту на основі сучасних теоретикоекспериментальних підходів

№ держреєстрації:

0116U004754

Прикладна

Жук Ярослав Олександрович, проф., д-р фізю-мат. наук

2016

2017

Механіка

Раціональне природокористування

46.

№ 16БП036-07

Збереження, інтродукція, репродукція рідкісних та зникаючих рослин і моніторинг біологічного різноманіття модельних екосистем природнозаповідних територій

№ держреєстрації:

0116U002640

Прикладна

Гайдаржи Марина

Миколаївна, старш. наук. співроб., д-р біолог. наук

2016

2017

Біологія, біотехнології, харчування

47.

№ 16БП049-02

Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів

№ держреєстрації:

0116U004829

Прикладна

Карпенко Олексій Миколайович, проф., д-р геол. наук

2016

2017

Дослідження з проблем природничих наук

48.

№ 16БП050-01

Гідроекологічна оцінка енергетичного потенціалу річок басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клімату

№ держреєстрації:

0116U004827

Прикладна

Ободовський Олександр Григорович, проф., д-р геогр. наук

2016

2017

Дослідження з проблем природничих наук

49.

№ 16БП050-02

Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій

№ держреєстрації:

0116U002636

Прикладна

Мезенцев Костянтин Володимирович, проф., д-р геогр. наук

2016

2017

Дослідження з проблем природничих наук

Раціональне природокористування

Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища

50.

№ 15БП050-01

Розробка теоретикометодичних засад, структури та програмного забезпечення інтерактивного електронного атласу великого міста (на прикладі міста Києва)

№ держреєстрації:

0115U000262

Прикладна

Бортник Сергій Юрійович, проф., д-р геогр. наук

2015

2016

Дослідження з проблем природничих наук

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

51.

№ 16БП036-04

Доклінічні дослідження токсичності меланіну субстанції для нових лікарських препаратів та ефективності дерматотропних

препаратів на основі наночастинок

№ держреєстрації:

0116U004828

Прикладна

Берегова Тетяна Володимирівна , проф., д-р біолог. наук

2016

2017

Біологія, біотехнології, харчування

52.

№ 16БП036-05

Похідні піролу як протизапальні та протипухлинні сполуки нового покоління

№ держреєстрації:

0116U002639

Прикладна

Рибальченко Володимир Корнійович, проф., д-р біолог. наук

2016

2017

Біологія, біотехнології, харчування

53.

№ 16БП036-06

Модифіковані оксовміщуючі похідні піперидину та піперазину як перспективні антидіабетичні препарати

№ держреєстрації:

0116U002642

Прикладна

Фалалєєва Тетяна Михайлівна, старш. наук. співроб., д-р біолог. наук

2016

2017

Хімія

54.

№ 16БП07-04

Фоточутливі, флуоресцентні, та флуоровмісні біологічно активні пептидоміметики для новітніх підходів діагностики і терапії

№ держреєстрації:

0116U004755

Прикладна

Комаров Ігор Володимирович, проф., д-р хім. наук

2016

2017

Хімія

Нові речовини і матеріали

55.

№ 16БП07-05

Комплексоутворення С60 фулерену з лікарськими препаратами для підвищення ефективності протипухлинної терапії

№ держреєстрації:

0116U002641

Прикладна

Михайленко Олексій Володимирович, доц., канд. хім. наук

2016

2017

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

56.

№ 16БП037-05

Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей

№ держреєстрації:

0116U002557

Прикладна

Запорожець Ольга Антонівна, проф., д-р хім. наук

2016

2017

ХіміяАнонс подій

16.01.2018
Методичний семінар Міністерства освіти і науки
19 січня 2018 року о 10-00 в приміщенні Міністерства освіти і науки України (бульвар Шевченка, 16, к. 312) відбудеться методичний семінар для заявників конкурсу Ф82 на Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на 2019 рік детальніше...
21.12.2017
Військовий інститут серед переможців Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року»
20 грудня 2017 року пройшло нагородження переможців щорічного Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» у Збройних Силах України, відповідно до Зведеного річного плану наукової та науково-технічної діяльності у Міністерстві оборони України на 2017 рік, який проходив на базі Центральн... детальніше...
14.12.2017
У Військовому інституті відбулася XIII Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє»
Конференція об’єднала вітчизняних та іноземних фахівців з озброєння, військової техніки та технологій подвійного призначення, лінгвістичного, правового забезпечення ЗС України, актуальних проблем гуманітарного та соціального розвитку війська, інформаційно-психологічної боротьби, сучасних інфор... детальніше...
11.12.2017
Семінар: "Можливості платформи Web of Science для науковця"
З метою вдосконалення рівня інформаційної грамотності та підвищення публікаційної активності наукової спільноти університету Служба інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича організовує семінар на тему: «Можливості платформи Web of Science для науковця (Web of Science Core... детальніше...
06.12.2017
Електронні ресурси для навчання та наукової діяльності
Доступ до електронних ресурсів у локальній комп’ютерній мережі Київського національного університету імені Тараса Шевченка детальніше...
01.12.2017
Зустріч представників НДЧ Університету з професором Яном Конвалінку
30 листопада 2017 року в залі прийому міжнародних делегацій (ауд. 205 Головного корпусу) відбулася зустріч з проректором з науки, професором Яном Конвалінку. детальніше...
Всі події