Тематика наукових досліджень, виконання за кошти державного бюджету

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2016 рік

з/п

Номер НДДКР

Назва НДДКР

Номер держреєстрацiї

Категорiя роботи

ПІБ наукового керiвника, науковий ступiнь

Терміни виконання

Наукові секції за фаховими напрямами

1

2

3

4

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

1.

№ 16БФ036-01

Механізми регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних станів

№ держреєстрації: 0116U002527

Фундаментальна

Остапченко Людмила Іванівна , проф., д-р біолог.наук

2016

2018

Біологія, біотехнології, харчування

2.

№ 16БФ036-02

Молекулярне типування та механізми еволюційної адаптації вірусів культурної і дикорослої флори України

№ держреєстрації: 0116U004778

Фундаментальна

Поліщук Валерій Петрович, проф., д-р біолог. наук

2016

2018

Біологія, біотехнології, харчування

3.

№ 16БФ036-03

З'ясування закономірностей формування та інтеграції механізмів стрестолерантності рослин для прогнозування та управління їх функціонуванням за екстремальних умов

№ держреєстрації: 0116U004779

Фундаментальна

Таран Наталія Юріївна, проф., д-р біолог. наук

2016

2018

Біологія, біотехнології, харчування

4.

№ 16БФ07-03

Комп'ютерне моделювання та експериментальні дослідження біологічних нанокомпозитних комплексів

№ держреєстрації: 0116U004757

Фундаментальна

Корнелюк Олександр Іванович, проф., д-р біолог. наук

2016

2018

Біологія, біотехнології, харчування

5.

№ 16БФ049-01

Розробка комплексної петрол ого-мінерало-геохімічної моделі північно-західної частини Українського щита на базі створеного Геологічного Депозитарію цього регіону

№ держреєстрації: 0116U004784

Фундаментальна

Шнюков Сергій Євгенович, доц., д-р геол. наук

2016

2018

Дослідження з проблем природничих наук

6.

№ 16БФ040-01

Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України:концептуальні засади, виклики та протиріччя

№ держреєстрації: 0116U004822

Фундаментальна

Осецький Валерій Леонідович, проф., д-р екон. наук

2016

2018

Економіка

7.

№ 16БФ07-01

Фізичні засади функціонування нового покоління високоефективних детекторів на основі твердотільних наноструктур

№ держреєстрації: 0116U002528

Фундаментальна

Скришевський Валерій Антонович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

8.

№ 14БФ051-01

Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини.

№ держреєстрації: 0114U003475

Фундаментальна

Булавін Леонід Анатолійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2014

2016

Загальна фізика

9.

№ 15БФ051-04

Формування структури та фазового складу керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору в процесі реакційного синтезу

№ держреєстрації: 0115U000263

Фундаментальна

Макара Володимир Арсенійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2015

2017

Загальна фізика

10.

№ 16БФ051-01

Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових

№ держреєстрації: 0116U004781

Фундаментальна

Зеленський Сергій Євгенович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

11.

№ 16БФ051-02

Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і метаматеріалами

№ держреєстрації: 0116U002563

Фундаментальна

Пінкевич Ігор Павлович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

12.

№ 16БФ051-03

Дослідження електронноколивальних процесів в композитах та наносистемах, перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла та медицини

№ держреєстрації: 0116U004752

Фундаментальна

Ящук Валерій Миколайович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

13.

№ 16БФ051-04

Розробка квазіфотонних структур на базі метаматеріалів з керованими магнітними та діелектричними характеристиками

№ держреєстрації: 0116U002561

Фундаментальна

Мацуй Людмила Юріївна, старш. наук. співроб., д-р фіз.-мат. наук

2016

2017

Загальна фізика

14.

№ 16БФ052-01

Електронні, магнітні, мікрохвильові та оптичні властивості мікро- та наноструктур на поверхнях

напівпровідників і діелектриків

№ держреєстрації: 0116U004753

Фундаментальна

Находкін Микола Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

15.

№ 16БФ052-02

Фізичні процеси в розрядній та комплексній плазмі для технологічних застосувань

№ держреєстрації: 0116U002531

Фундаментальна

Анісімов Ігор Олексійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

16.

№ 16БФ07-02

Електронні, оптичні та магнітні властивості наноструктурованих матеріалів та низьковимірних систем

№ держреєстрації: 0116U004756

Фундаментальна

Лозовський Валерій Зіновійович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Загальна фізика

17.

№ 16БФ015-01

Створення інформаційноаналітичних технологій моделювання та оптимізації структурно заданих систем

№ держреєстрації: 0116U004775

Фундаментальна

Гаращенко Федір Георгійович, проф., д-р техн. наук

2016

2018

Інформатика та кібернетика

18.

№ 16БФ015-03

Розробка алгоритмів моделювання та оптимізації динамічних систем для оборони, медицини та екології

№ держреєстрації: 0116U004777

Фундаментальна

Ляшко Сергій Іванович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Інформатика та кібернетика

19.

№ 16БФ015-04

Розробка логікоалгоритмічних методів дослідження формальних моделей природних мов

№ держреєстрації: 0116U004780

Фундаментальна

Крак Юрій Васильович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Інформатика та кібернетика

20.

№ 14БФ044-02

Художня індивідуальність Т. Шевченка і світовий літературний контекст.

№ держреєстрації: 0114U003480

Фундаментальна

Сліпушко Оксана Миколаївна, проф., д-р філол. наук

2014

2016

Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

21.

№ 16БФ044-01

Україна і сучасний світ:

міжмовний та міжкультурний діалог

№ держреєстрації: 0116U004823

Фундаментальна

Голубовська Ірина Олександрівна, проф., д-р філол. наук

2016

2018

Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

22.

№ 16БФ045-01

Психофізіологічні механізми сприйняття новинного контенту аудіовізуальних масмедій

№ держреєстрації: 0116U004826

Фундаментальна

Різун Володимир Володимирович, проф., д-р філол. наук

2016

2018

Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації

23.

№ 16БФ038-01

Якісний аналіз та керування еволюційними системами складної структури

№ держреєстрації: 0116U004752

Фундаментальна

Перестюк Микола Олексійович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Математика

24.

№ 16БФ038-02

Дослідження та статистичний аналіз асимптотичної поведінки складних стохастичних неоднорідних динамічних систем

№ держреєстрації: 0116U002530

Фундаментальна

Мішура Юлія Степанівна, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Математика

25.

№ 16БФ015-02

Розробка нових математичних методів системного аналізу і теорії оптимальних рішень та їх застосування

№ держреєстрації: 0116U002529

Фундаментальна

Наконечний Олександр Григорович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Математика

26.

№ 14БФ016-01

Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні аспекти.

№ держреєстрації: 0114U003481

Фундаментальна

Власова Олена Іванівна, проф., д-р психол. наук

2014

2016

Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

27.

№ 16БФ017-01

Методика моніторингу стану та відмінностей соціальної напруженості в регіонах України

№ держреєстрації: 0116U004783

Фундаментальна

Судаков Володимир Іванович, проф., д-р соціол. наук

2016

2018

Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

28.

№ 16БФ042-01

Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС

№ держреєстрації: 0116U002637

Фундаментальна

Мельник Роман Сергійович, проф., д-р юрид. наук

2016

2018

Право

29.

№ 14БФ049-01

Петрогеохімічні та петрофізичні особливості пізньокайнозойських вулканітів центральної частини Альпійського покривно-складчастого поясу (Східні Карпати, Кавказ) як показник функціонування магматичних вогнищ в різних районах прояву вулканізму.

№ держреєстрації: 0114U003478

Фундаментальна

Толстой Михайло Іванович, проф., д-р геол. наук

2014

2016

Технології видобутку та переробки корисних копалин

30.

№ 16БФ041-01

Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньонаукових стандартів

№ держреєстрації: 0116U004776

Фундаментальна

Руденко Сергій Валерійович, доц., д-р філос. наук

2016

2018

Філософія, історія та політологія

31.

№ 16БФ046-01

Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору

№ держреєстрації: 0116U004821

Фундаментальна

Машевський Олег Петрович, проф., д-р іст. наук

2016

2018

Філософія, історія та політологія

32.

№ 16БФ048-01

Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти

№ держреєстрації: 0116U004782

Фундаментальна

Дорошко Микола Савович, проф., д-р іст. наук

2016

2018

Філософія, історія та політологія

33.

№ 16БФ065-01

Консолідація українства в постколоніальну добу

№ держреєстрації: 0116U002638

Фундаментальна

Обушний Микола Іванович, проф., д-р політ. наук

2016

2018

Філософія, історія та політологія

34.

№ 16БФ037-01

Cинтез та дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових поліфункціональних матеріалів

№ держреєстрації: 0116U002560

Фундаментальна

Слободяник Микола Семенович, проф., д-р хім. наук

2016

2018

Хімія

35.

№ 16БФ037-02

Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії

№ держреєстрації: 0116U002559

Фундаментальна

Хиля Володимир Петрович, проф., д-р хім. наук

2016

2018

Хімія

36.

№ 16БФ037-03

Нові функціональні наноматеріали і нанокомпозити на основі гетерометалічних систем

№ держреєстрації: 0116U002558

Фундаментальна

Фрицький Ігор Олегович, проф., д-р хім. наук

2016

2018

Хімія

37.

№ 16БФ037-04

Дизайн нових мультифункціональних полімерів, наносистем та нанокомпозитів для іноваційних технологій в інформатиці, енергозбереженні, екології та медицині

№ держреєстрації: 0116U004750

Фундаментальна

Колендо Олексій Юрійович, проф., д-р хім. наук

2016

2018

Хімія

38.

№ 16БФ023-01

Фундаментальна фізика та моделі високоенергетичних астрофізичних явищ

№ держреєстрації: 0116U002525

Фундаментальна

Жданов Валерій Іванович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

39.

№ 16БФ023-02

Космічні чинники земних катаклізмів Спостереження, аналіз, інформатизація

№ держреєстрації: 0116U002526

Фундаментальна

Чурюмов Клим Іванович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

40.

№ 16БФ051-05

Дослідження фундаментальних проблем фізики ядра, елементарних частинок та космомiкрофiзики

№ держреєстрації: 0116U002562

Фундаментальна

Каденко Ігор Миколайович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

41.

№ 16БФ052-03

Когерентні та кореляційні методи контролю та впливу на перебіг атомних та ядерних процесів в фізичних та біологічних системах

№ держреєстрації: 0116U004749

Фундаментальна

Висоцький Володимир Іванович, проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

42.

№ 16БФ052-04

Дослідження взаємодії електромагнітних, акустичних та магнітних полів з наноструктурованими об'єктами для новітніх біологічних та інформаційних технологій

№ держреєстрації: 0116U002564

Фундаментальна

Григорук Валерій Іванович , проф., д-р фіз.-мат. наук

2016

2018

Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

Інформаційні та комунікаційні технології

43.

№ 16БП013-01

Розробка методів керування системою трансферу технологій

№ держреєстрації:

0116U004825

Прикладна

Бедюх Олександр Радійович, старш. наук. співроб., канд. фіз.-мат. наук

2016

2017

Економіка

44.

№ 16БП064-01

Інтелектуальні технології прийняття рішень в задачах мінімізації наслідків техногенних та природних катастроф і аварій

№ держреєстрації:

0116U004824

Прикладна

Снитюк Віталій Євгенович , проф., д-р техн. наук

2016

2017

Інформатика та кібернетика

Енергетика та енергоефективність

45.

№ 16БП038-03

Вирішення прикладних проблем енергетичного комплексу і транспорту на основі сучасних теоретикоекспериментальних підходів

№ держреєстрації:

0116U004754

Прикладна

Жук Ярослав Олександрович, проф., д-р фізю-мат. наук

2016

2017

Механіка

Раціональне природокористування

46.

№ 16БП036-07

Збереження, інтродукція, репродукція рідкісних та зникаючих рослин і моніторинг біологічного різноманіття модельних екосистем природнозаповідних територій

№ держреєстрації:

0116U002640

Прикладна

Гайдаржи Марина

Миколаївна, старш. наук. співроб., д-р біолог. наук

2016

2017

Біологія, біотехнології, харчування

47.

№ 16БП049-02

Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів

№ держреєстрації:

0116U004829

Прикладна

Карпенко Олексій Миколайович, проф., д-р геол. наук

2016

2017

Дослідження з проблем природничих наук

48.

№ 16БП050-01

Гідроекологічна оцінка енергетичного потенціалу річок басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клімату

№ держреєстрації:

0116U004827

Прикладна

Ободовський Олександр Григорович, проф., д-р геогр. наук

2016

2017

Дослідження з проблем природничих наук

49.

№ 16БП050-02

Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій

№ держреєстрації:

0116U002636

Прикладна

Мезенцев Костянтин Володимирович, проф., д-р геогр. наук

2016

2017

Дослідження з проблем природничих наук

Раціональне природокористування

Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища

50.

№ 15БП050-01

Розробка теоретикометодичних засад, структури та програмного забезпечення інтерактивного електронного атласу великого міста (на прикладі міста Києва)

№ держреєстрації:

0115U000262

Прикладна

Бортник Сергій Юрійович, проф., д-р геогр. наук

2015

2016

Дослідження з проблем природничих наук

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

51.

№ 16БП036-04

Доклінічні дослідження токсичності меланіну субстанції для нових лікарських препаратів та ефективності дерматотропних

препаратів на основі наночастинок

№ держреєстрації:

0116U004828

Прикладна

Берегова Тетяна Володимирівна , проф., д-р біолог. наук

2016

2017

Біологія, біотехнології, харчування

52.

№ 16БП036-05

Похідні піролу як протизапальні та протипухлинні сполуки нового покоління

№ держреєстрації:

0116U002639

Прикладна

Рибальченко Володимир Корнійович, проф., д-р біолог. наук

2016

2017

Біологія, біотехнології, харчування

53.

№ 16БП036-06

Модифіковані оксовміщуючі похідні піперидину та піперазину як перспективні антидіабетичні препарати

№ держреєстрації:

0116U002642

Прикладна

Фалалєєва Тетяна Михайлівна, старш. наук. співроб., д-р біолог. наук

2016

2017

Хімія

54.

№ 16БП07-04

Фоточутливі, флуоресцентні, та флуоровмісні біологічно активні пептидоміметики для новітніх підходів діагностики і терапії

№ держреєстрації:

0116U004755

Прикладна

Комаров Ігор Володимирович, проф., д-р хім. наук

2016

2017

Хімія

Нові речовини і матеріали

55.

№ 16БП07-05

Комплексоутворення С60 фулерену з лікарськими препаратами для підвищення ефективності протипухлинної терапії

№ держреєстрації:

0116U002641

Прикладна

Михайленко Олексій Володимирович, доц., канд. хім. наук

2016

2017

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

56.

№ 16БП037-05

Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей

№ держреєстрації:

0116U002557

Прикладна

Запорожець Ольга Антонівна, проф., д-р хім. наук

2016

2017

ХіміяАнонс подій

20.07.2017
Наукова рада Міністерства освіти і науки України схвалила перелік українських наукових видань, які будуть визнані за кожною секцією базовими
Протокольне рішення від 26.04.2017 року щодо затвердження результатів експертизи анотованих звітів за закінченими у 2016 році дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2016 року, виконання яких здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету

детальніше...
20.07.2017
Розпорядження № 104 від 19.07.2017
Щодо результатів експертизи анотованих звітів за закінченими у 2016 році дослідженнями та розробками та звітів за етапом 2016 року детальніше...
18.07.2017
Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Оголошено підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році
детальніше...
18.07.2017
XIV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека - 2017»
10 – 13 жовтня 2017 року на території Міжнародного Виставкового центру (м. Київ, Броварський проспект, 15) відбудеться XIV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека - 2017», в якій Київський національний університет імені Тараса Шевченка буде приймати участь в якості екс... детальніше...
17.07.2017
Шановні молоді вчені!
Звертаємо Вашу увагу про початок реєстрації і введення проектів на конкурсний відбір у 2017 році.
Більш докладніша інформація за посиланням детальніше...
07.07.2017
Конкурс проектів молодих вчених
Оголошено конкурсний відбір у 2017 році проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН подальше виконання яких розпочнеться у 2017 році за рахунок... детальніше...
Всі події