«Математичне моделювання та теорія оптимальних рішень»

1. Назва наукової школи: «Математичне моделювання та теорія оптимальних рішень».

2. Дійсні наукові керівники школи: Олександр Григорович Наконечний (нар. 9 січня 1946 р.) - доктор фізико-математичних наук, професор, завiдувач кафедри кафедри теорії автоматизованих систем

(з 1995 р.), системного аналiзу та теорiї прийняття рiшень (з 1998 р.) Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, академiк АН ВШ України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник освіти України та Федір Георгійович Гаращенко (нар. 16 листопада 1947 р.) ‑ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання складних систем (з 1999 р.) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік АН ВШ України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України.

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації): наприкінці 60-х – поч. 70-х рр. (кафедра моделювання складних систем організована за наказом ММССО УРСР від 20.08.1969), Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

4. Засновники наукової школи: Член-кореспондент НАН України, професор Б.Бублик та професори М.Кириченко, О.Наконечний, Ф.Гаращенко, І.Бейко, Д.Хусаінов.

Борис Миколайович Бублик (25 січня 1936 ‑ 25 грудня 1999) ‑ член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник вищої освіти України.

Закінчив в 1953 р. механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1962р. захистив кандидатську дисертацію «Коливання пластин та пологих оболонок, підкріплених ребрами жорсткості» (науковий керівник чл.-кор. АН України Положій Г.М.). У 1971 р. захистив докторську дисертацію «Чисельні методи розв`язування задач теорії коливань пластин та оболонок». Трудову діяльність розпочав 1962 р., працюючи викладачем на кафедрі математики та математичної фізики. У 1963–1964 рр. викладав у Монгольському державному університеті. Після заснування в 1969р. факультету кібернетики очолив нову кафедру моделювання складних систем. З 1977 по 1984 рік був деканом факультету кібернетики. 26 грудня 1979 р. став член-кореспондентом НАН України.

Микола Федорович Кириченко (15 червня 1940 – 19 грудня 2008) ‑ доктор фізико-математичних наук, професор, завiдувач кафедри теоретичної кібернетики (1982 ‑1986) Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, завiдувач кафедри математичних проблем управління і кібернетики (1986 ‑1992) Чернівецького унiверситету iменi Ю. Федьковича, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

Олександр Григорович Наконечний (нар. 9 сiчня 1946 р.) ‑ доктор фізико-математичних наук, професор, завiдувач кафедри теорії автоматизованих систем (з 1995 р.), системного аналiзу та теорiї прийняття рiшень (з 1998 р.) Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, академiк АН ВШ України, заслужений працівник освіти України.

Федір Георгійович Гаращенко (нар. 16 листопада 1947 р.) ‑ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 1999 р.), академік АН ВШ України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України.

Іван Васильович Бейко (нар. 11 квітня 1937 р.) ‑ доктор технічних наук, профессор, академік АН ВШ України з 2002 р. З 2003 р. – директор Українсько-Угорського інституту кібернетики та інформаційних технологій ім. Арпада Гьонца Президентського університету МАУП. З 2008 р. ‑ професор кафедри математичної фізики Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

Денис Ях'євич Хусаінов (нар. 21 січня 1946 р.) ‑ доктор фізико-математичних наук, професор кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, соросівський доцент (1998).

5. Науковий потенціал* 15 докторів наук, 23 кандидата наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Наконечний Олександр Григорович

д.ф.-м.н.

Професор

Завідувач кафедри

2.

Гаращенко Федір Георгійович

д.т.н.

Професор

Завідувач кафедри

3.

Кудін Григорій Іванович

к.ф.-м.н.

Доцент

Завідувач лабораторії

4.

Башняков Олександр Миколайович

к.ф.-м.н.

 

Старший науковий співробітник

5.

Верченко Андрій Петрович

к.ф.-м.н.

 

Старший науковий співробітник

6.

Куценко Ігор Анатолійович

к.ф.-м.н.

 

Науковий співробітник

7.

Петрович Валентина Миколаївна

к.т.н.

 

Науковий співробітник

8.

Петрук Володимир Іванович

к.і.н.

 

Молодший науковий співробітник

9.

Поліщук Олександр Аркадійович

к.т.н.

 

Молодший науковий співробітник

10.

Рутицька Владислава Валеріївна

к.т.н.

 

Молодший науковий співробітник

11.

Стеля Ігор Олегович

к.т.н.

 

Молодший науковий співробітник

12.

Хусаїнов Денис Яхєвич

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

13.

Крак Юрій Васильович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

14.

Волошин Олексій Федорович

д.т.н.

Професор

Професор

15.

Стоян Володимир Антонович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

16.

Пічкур Володимир Володимирович

д.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

17.

Кулян Віктор Романович

к.т.н.

Доцент

Доцент

18.

Коробова Марина Віталіївна

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

19.

Матвієнко Володимир Тихонович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

20.

Харченко Ігор Іванович

к.т.н.

Доцент

Доцент

21.

Гуляницький Леонід Федорович

д.т.н.

Професор

Професор

22.

Яценко Віталій Олексійович

Д.т.н.

Професор

Професор

23.

Верес Максим Миколайович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

24.

Павлюченко Ольга Гаврилівна

к.ф.-м.н.

 

Науковий співробітник

25.

Капустян Олена  Анатоліївна

к.ф.-м.н.

 

Завідувач сектору

26.

Назарага Інна Михайлівна

к.т.н.

 

Молодший науковий співробітник

27.

Зінько Тарас Петрович

к.т.н.

 

Молодший науковий співробітник

28.

Мащенко Сергій Олегович

д.ф.-м.н.

Доцент

Професор

29.

Івохін Євген Вікторович

д.ф.-м.н.

Доцент

Професор

30.

Донченко Володимир Степанович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

31.

Акіменко Віталій Володимирович

д.т.н.

Професор

Професор

32.

Подлипенко Юрій Костянтинович

д.ф.-м.н.

Професор

Провідний науковий співробітник

33.

Зінько Петро Миколайович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

34.

Бондарчук Юрій Васильович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

35.

Доленко Галина Олександрівна

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

36.

Загородній Юрій Віталійович

к.т.н.

Доцент

Доцент

37.

Аджубей Лариса Трохимівна

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

38.

Заславський Володимир Анатолійович

д.т.н.

Професор

Професор

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи:

На сьогодні основна наукова діяльність школи пов’язана з розробкою математичних та програмних технологій для моделювання, аналізу та оптимального синтезу структурованих динамічних систем, розробкою теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створенням систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних та екологічних процесів.

7. Місце у світовій науці.

Підтримуються наукові контакти з Московським університетом ім. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербурзьким університетом, Московським радіотехнічним інститутом, Інститутом теоретичної та експериментальної фізики Російської Академії Наук, Обчислювальним центром РАН, Інститутом проблем управління РАН, Білоруським державним університетом, Інститутом математики АН Білорусії, Військовою Інженерно-космічною академією ім. А.Ф. Можайського (Санкт-Петербург), а також з міжнародними науковими та навчальними закладами - Йєльським університетом (Нью Хевен, США), Університетом ім. Масарика та Технічним університетом (Брно, Чеська республіка), Німецьким національним дослідницьким центром комп'ютерних наук GMD (Санкт-Августин, Німеччина), Математичним інститутом (Обервольфах, Німеччина), Інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Лаксенбург, Австрія), Технічним університетом та Економічним університетом (Відень, Aвстрія), Університетом Манітоба (Вінніпег, Канада), Королівським Технологічним Інститутом (Стокгольм, Швеція), Університетом оборони (Брно, Чеська республіка) та ін.

У рамках Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «Дніпро» на 2011-2012 рр. здійснювалося співробітництво з Французьким національним дослідним інститутом з комп'ютерних наук та керування INRIA (м. Париж, Франція). У 2012 р. щорічна Міжнародна наукова конференція "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності" (PDMU) проводилася на базі Університету оборони в місті Брно (Чеська республіка).

8. Міжнародні зв’язки.

За кордоном наукова школа підтримує наукове співробітництво з Йєльським університетом США (Р. Куц), Пенсільванським університетом США (А. Іванов), Люблінською політехнікою Польщі (В.Вуйчек), Брненським технічним університетом Чеської республіки (Й. Діблік), Жилінським університетом Словакії (М. Ружичкова), Сегедським університетом Венгрії (І. Гіорі), Французьким національним дослідним інститутом з комп'ютерних наук та керування INRIA (І. Ерлін).

Затверджено вченою радою факультету (інституту) «__16_»__вересня_______2013р.


Докладний опис школи

НАУКОВА ШКОЛА

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ»

 

Наукова школа заснована у 1969 році членом-кореспондентом НАН України Бубликом Б.М. та професорами Кириченком М.Ф., Наконечним О.Г., Гаращенком Ф.Г., Хусаіновим Д.Я. Нині наукову школу очолюють професори О.Г. Наконечний і Гаращенко Ф.Г. Олександр Григорович Наконечний (нар. 9 січня 1946 р.) - доктор фізико-математичних наук, професор,  завiдувач кафедри кафедри теорії автоматизованих систем (з 1995 р.), системного аналiзу та теорiї прийняття рiшень (з 1998 р.)  Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, академiк АН ВШ України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник освіти України. Федір Георгійович Гаращенко (нар. 16 листопада 1947 р.) ‑ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання складних систем (з 1999 р.) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік АН ВШ України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України.

Вагомий внесок у розвиток школи внесли академіки НАНУ Єрмольєв Ю.М., Пшеничний Б.М., Коваленко І.М., Шор Н.З., члени-кореспонденти НАНУ Самойленко Ю.І., Чикрій А.О., Мельник В.С. На протязі багатьох років у школі працювали професори Бейко І.В., Волошин О.Ф., Гірко В.Л., Заславський В.А.

         Основні сучасні наукові напрямки діяльності школи:

-         моделювання та оптимізація складних систем;

-         оптимізація стійкості та стабілізація динамічних систем;

-         теорія псевдообернених матриць та її застосування;

-         теорія керування, оцінювання, прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності;

-         проектування та надійність складних систем керування;

-         теорія розв’язуючих операторів та її застосування в гідроакустиці, екології, економіці та натурних випробуваннях нової техніки;

-         системний аналіз соціально-економічних та екологічних процесів;

-         теорія багатокритеріальної оптимізації.

 

Науковцями школи отримані такі результати:

1.            Розвинуто нові методи математичного моделювання складних систем – технічних, інформаційних, інтелектуальних, соціально-економічних та екологічних.

2.            Досліджено задачі практичної стійкості динамічних систем, доведено ряд теорем про необхідні та достатні умови стійкості.

3.            Розроблено методи структурно-параметричної та недиференційованої траєкторної оптимізації в системах керування.

4.            Розроблено чисельні алгоритми для аналізу властивостей динамічних систем (стійкості, чутливості, керованості, спостережності, адаптивності та реалізованості.

5.            Розроблено математичний апарат для дослідження  псевдообернених матриць і лінійних інтегральних операторів, який використано при розв’язуванні задач цифрової обробки інформації, розпізнавання образів.

6.            Досліджено задачі оптимального керування пучками траєкторій.

7.            Розвинуто адаптивні методи апроксимації експериментальних даних, ідентифікації параметрів та керування.

8.            Розроблено методи аналізу надійності, стійкості, чутливості та оптимізації складних систем.

9.            Розвинуто методологію та одержані конструктивні алгоритми послідовного аналізу варіантів в задачах дискретної оптимізації.

10.        Розвинуто теорію багатокритеріальної та системної оптимізації в складних соціально-економічних системах.

11.        Створено нові методи прийняття рішень в умовах конфлікту та невизначеності.

12.        Розвинуто теорію оптимального керування та оцінювання параметрів рівнянь для динамічних систем за неповних даних.

13.        Розроблено методи системного аналізу популяційної динаміки та її застосування в медицині, вірусології та екології.

14.        Розроблено теорію асимптотично розв’язуючих операторів.

15.        Розроблено оболонку системи підтримки та прийняття рішень в соціально-економічних системах з використанням геоінформаційних технологій.

Розробки прикладного характеру впроваджено в КБ ім. О.Антонова (м. Київ, 1976-89) та ЛДI МАП СРСР (м. Жуковський, 1976-89), в КБ «Шторм» (м.Київ, 1982-91), у проекті мезонної фабрики «Меган» (м.Троїцьк, 1976-91), прискорюючо-фокусуючих системах МРТІ та ІТЕФ АН СРСР (м.Москва), в проектуваннi перспективних космiчних апаратiв у Нацiональному космiчному агентствi України (1996), моделюванні та оптимізації систем керування орієнтацією мікросупутників (2002), в проектуваннi природоохоронних заходiв у басейнi р.Дніпра (1995).

Підтримуються наукові контакти з Московським університетом ім. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербурзьким університетом, Московським радіотехнічним інститутом, Інститутом теоретичної та експериментальної фізики Російської Академії Наук, Обчислювальним центром РАН, Інститутом проблем управління РАН, Білоруським державним університетом, Інститутом математики АН Білорусії, Військовою Інженерно-космічною академією ім. А.Ф.Можайського (Санкт-Петербург), а також з міжнародними науковими та навчальними закладами - Йєльським університетом (Нью Хевен, США), Університетом ім. Масарика та Технічним університетом (Брно, Чехія), Німецьким національним дослідницьким центром комп'ютерних наук GMD (Санкт-Августин, Німеччина), Математичним інститутом (Обервольфах, Німеччина)., Інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Лаксенбург, Австрія), Технічним університетом та Економічним університетом (Відень, Aвстрія), Університетом Манітоба (Вінніпег, Канада), Королівським Технологічним Інститутом (Стокгольм, Швеція) та ін.

У рамках Програми спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «Дніпро» на 2011-2012 рр. здійснювалося співробітництво з Французьким національним дослідним інститутом з комп'ютерних наук та керування INRIA (м. Париж, Франція).  У 2012 р. щорічна Міжнародна наукова конференція "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності" (PDMU-2012) проводилася на базі Університету Оборони та Технічного університету (м. Брно, Чехія).

Представники наукової школи «Математичного моделювання та теорії оптимальних рішень» з кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень, 2013 р.

Наукова робота представників наукової школи «Математичного моделювання та теорії оптимальних рішень» у 2011 р. була відзначена Державною премією в галузі науки і техніки.

Церемонія нагородження Державною премією в галузі науки і техніки за 2011 р.: у першому ряду зліва направо: Стоян В.А., Наконечний О.Г., Закусило О.К., Патон Б.Є., Коба О.В., Гаращенко Ф.Г., у другому ряду: Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Хімич О.М., Черняк О.І.


Факультет:  Факультет кібернети

Повернутися до списку

Анонс подій

02.03.2021
Стартував конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки
Прийом заявок триває до 4 травня 2021 року. детальніше...
18.02.2021
Річний звіт міждисциплінарного аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я
Діяльність центру пов’язана із проведенням затребуваних суспільством міждисциплінарних наукових досліджень соціально-економічного добробуту і психічного здоров’я населення України в цілях експертно-аналітичної підтримки державної політики органів влади в контексті відтворення інтелектуального капіта... детальніше...
11.02.2021
Міжнародний день жінок та дівчат у науці
Цьогоріч вшосте, починаючи з 2016 року, 11 лютого відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці (International Day of Women and Girls in Science), започаткований за рішенням ООН з метою «досягти повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки, а також забезпечити гендер... детальніше...
10.02.2021
Науковці КНУТШ у Scopus та Web of Science
Пропонуємо Вам ознайомитись з переліками нових документів авторів нашого Університету, які почали індексуватись у базах Scopus та Web of Science у січні 2021 року детальніше...
05.02.2021
Ювілей Антарктичної станції Академік Вернадський
6 лютого 2021 року виповнюється 25 років Антарктичній станції Академік Вернадський – визначальної дати для України й української науки  детальніше...
12.01.2021
Співробітнику КНУ присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки
Вітаємо Прилуцького Юрія Івановича з отриманням державної премії України в галузі науки і техніки! детальніше...
Всі події