«Функціональна біохімія»

1. Назва наукової школи: Функціональна біохімія

2.Дійсний науковий керівник(и) школи: доктор біол. наук, професор Остапченко Людмила Іванівна

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації): Заснована на базі кафедри біохімії та НДЛ "Фізико-хімічної біології" ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

4. Засновник(и) наукової школи: Палладін О.В., Сопін Є.Ф.,Кучеренко М.Є., Віноградова Р.П., Остапченко Л.І.

5. Науковий потенціал* 7 докторів наук, 12 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім'я,

по батькові

Науковий ступінь

Вчене

звання

Посада

1.

Остапченко Людмила Іванівна

д. б. н.

професор

директор ННЦ «Інститут біології», завідувач кафедри біохімії

2.

Цудзевич Борис  Олександрович

д. б. н.

професор

професор кафедри біохімії

3.

Рибальченко Володимир Корнійович

д.б.н.

професор

Завідувач НДЛ «Мембранології і цитології»

4.

Матишевська Ольга Павлівна

д. б. н.

професор

професор кафедри біохімії

5.

Гарманчук Людмила Василівна

д. б. н.

с.н.с.

доцент кафедри біохімії

6.

Толстанова Ганна Миколаївна

д. б. н.

с.н.с.

доцент кафедри біохімії

7.

Савчук Олексій Миколайович

д. б. н.

с.н.с.

доцент кафедри біохімії

8.

Андрійчук  Тетяна Ростиславівна

к. б. н.

доцент

доцент кафедри біохімії

9.

Давиденко Анатолій Васильович

к. б. н.

доцент

доцент кафедри біохімії

10.

Компанець Ірина Володимирівна

к. б. н.

доцент

доцент кафедри біохімії

11.

Скопенко Олена Вікторівна

к. б. н.

доцент

доцент кафедри біохімії

12.

Синельник Тетяна Борисівна

к. б. н.

доцент

доцент кафедри біохімії

13.

Мандрик  Сергій Ярославович

к. б. н.

 

асистент кафедри біохімії

14.

Гребіник  Дмитро Миколайович

к. б. н.

 

асистент кафедри біохімії

15.

Короткий Олександр Григорович

к. б. н.

 

асистент кафедри біохімії

16.

Сокур Олеся Вадимівна

к. б. н.

с.н.с.

завідувач НДЛ "Фізико-хімічної біології"

17.

Бабенюк  Юрій Дем'янович

к. б. н.

доцент

науковий співробітник

18.

Дворщенко Катерина Олександрівна

к. б. н.

 

завідувач НДЛ "Біохімії"

19.

Преображенська Тамара Дмитрівна

к. б. н.

с.н.с.

завідувач діагностичної лабораторії

*штатні працівники університету або сумісники станом на 01.09.2013 р.


6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Пріоритетним напрямком дослідження науковців школи є вивчення молекулярно - біохімічних механізмів регуляції метаболічних процесів в клітинах різних органів і встановлення сигнальних шляхів, залучених до патогенезу виникнення та розвитку цукрового діабету, ожиріння, виразки шлунку, коліту, атрофічного гастриту, алкогольної інтоксикації і канцерогенезу. Вивчається вплив чинників оточуючого середовища (іонізуючого опромінення, хімічних, фізичних, психоемоційних факторів), на геном, імунний та біохімічний статус організму. Розробляються новітні технології корекції функціонального стану організму людини, що є основою для подальших клінічних випробувань та впровадження в лікарську практику. Запропоновано оптимальні схеми застосування біологічно активних речовин природного і штучного походження з цілеспрямованою дією на біологічні мембрани і білки- мішені. Розроблено та випробувано багаторівневі клітинні тест системи для скринінгу препаратів антиканцерогенної та імуномодулюючої дії.

Школа працює в рамках державної програми "Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук" та комплексної наукової програми університету «Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини». Популярність наукової школи підтверджується потужним науковим потенціалом (доктори, кандидати наук), які продовжують науково-дослідні роботи за напрямками школи як в межах України, так і за кордоном.

7. Місце у світовій науці

Школа займає провідне місце у світовій науці. В межах тематики наукових проектів школи було виконано понад 35 договірних тем, зокрема в реалізації програм науково-технічного співробітництва, на замовлення міжнародних компаній:

«Дослідження препарату “Віроден”»(Університет штату Колорадо, США)

«Дослідження та розробки в галузі біологічних наук (проведення проблемно-орієнтованих пошукових досліджень і створення науково-технічного доробку з удосконалення методів терапії виразкових патологій шлунково-кишкового тракту)» (Росія)

Доклінічні дослідження токсичності препарату "Кокарніт/Cocarnit" Фірма "Ворлд медісін" (Великобританія)

8. Міжнародні зв'язки

Наукові дослідження проводяться з вченими ряду науково-дослідних закладів: Технічний університет м. Ільмінау ( Німеччина), університет штату Колорадо (С.Ш.А), Московський державний університет (Москва, Росія), Санкт-Петербургський державний університет (Санкт-Петербург, Росія), в рамках Протоколу про наукове співробітництво реалізується програма між Угорською АН і НАН України, Угорщина, м. Будапешт, Машонмадьяровар

Затверджено вченою радою ННЦ «Інститут біології» 17 вересня 2013 року

Докладний опис школи: 

Наукова школа «Функціональна біохімія» 

       Школа започаткована в ХХ ст.  видатними вченими, завідувачами кафедри біохімії Київського університету Палладіним Олександром Володимировичем, Сопіним Євгеном Федоровичем і Кучеренко Миколою Євдокимовичем та очолювана сьогодні доктором біологічних наук, професором, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреатом премії імені О.В. Палладіна НАН України, заслуженим діячем науки та техніки України, директором ННЦ «Інститут біології», завідувачем кафедри біохімії Остапченко Людмилою Іванівною. Наукова школа є провідним на Україні центром по вивченню фундаментальних біохімічних механізмів, залучених до патогенезу виникнення та розвитку цукрового діабету, ожиріння, виразки шлунку, коліту, атрофічного гастриту, алкогольної інтоксикації і канцерогенезу. Основними науковими напрямами, що склалися в рамках наукової школи є вивчення молекулярних механізмів функціонування універсальних регуляторних систем у клітинах різного походження і з'ясування ролі універсальних месенджерних внутрішньоклітинних каскадів у розвитку різних патологічних станів організму тварин і людини. Вивчається вплив чинників оточуючого середовища (іонізуючого опромінення, хімічних, фізичних, психоемоційних факторів), на геном, імунний та біохімічний статус організму. Результатом фундаментальних досліджень представниками наукової школи є впровадження новітніх технологій корекції функціонального стану організму людини, що слугують основою для подальших клінічних випробувань та впровадження в лікарську практику. Запропоновано оптимальні схеми застосування біологічно активних речовин природного і штучного походження з цілеспрямованою дією на біологічні мембрани і білки- мішені. За остання роки  науковцями отримано 30 патентів: «Спосіб профілактики раку шлунка  та гіперплазії слизової оболонки товстої кишки у хворих гастроентерологічними захворюваннями», «Спосіб лікування хворих із запально-виразковою патологією гастродуоденальної зони травного тракту», «Застосування екстракту фенугрека як засобу для лікування експериментальної виразки шлунку та дванадцятипалої кишки у тварин», «Спосіб лікування експериментальної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки тварин» тощо.  Розроблені та випробувані багаторівневі клітинні тест системи для скринінгу препаратів антиканцерогенної та імуномодулюючої дії. Представниками наукової школи опубліковано біля 50 підручників і навчальних посібників,15 монографій, понад 2000 наукових статей, в тому числі і за кордоном. Результати наукових досліджень було представлено на вітчизняних і міжнародних форумах у Німеччині, Словаччині, Польщі, Австрії, Італії, Ізраїлі та ряду інших країн. Популярність наукової школи підтверджується потужним науковим потенціалом (доктори, кандидати наук), які продовжують науково-дослідні роботи за напрямками школи як в межах України, так і за кордоном. Фахівці школи регулярно здійснюють керівництво докторськими та кандидатськими роботами. За останні роки за напрямами наукової школи було захищено 7 докторських та 18  кандидатських дисертацій. В межах тематики наукових проектів школи було виконано понад 35 договірних тем, зокрема на замовлення МОН України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської міської державної адміністрації, Каліфорнійським університетом Ірвайн (США),Угорською академією наук і Польською академією наук та на замовлення міжнародних компаній. Науковці школи підтримують зв’язки з відповідними підрозділами університетів Росії, Санкт-Петербургу, США, Великобританії, Польщі, Німеччини у формах наукового стажування, участі у міжнародних наукових конференціях, спільних наукових публікацій.


Факультет:  ННЦ «Інститут біології»

Повернутися до списку

Анонс подій

05.08.2020
Обговорення питання змін до Закону України «Про публічні закупівлі»
Науково-дослідна частина Київського національного університету імені Тараса Шевченка провела нараду-майстер клас для наукових керівник НДР, під час якої було обговорено питання змін до Закону України «Про публічні закупівлі», а також новий порядок закупівлі товарів та послуг. детальніше...
29.07.2020
Українські науковці та підприємці можуть долучитись до 11 конкурсів з доступу до дослідницьких лабораторій ЄС у сфері ядерних досліджень
Об’єднаний дослідницький центр (JRC) Європейської Комісії оголосив 11 нових конкурсів у межах програми «Відкритий доступ до дослідницьких інфраструктур JRC». Участь у них можуть брати держави-члени ЄС та країни, асоційовані з Євратом (Україна та Швейцарія) детальніше...
24.07.2020
Вітаємо студентів факультету інформаційних технологій з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 навчального року
детальніше...
13.07.2020
Науковець КНУ імені Тараса Шевченка отримав стипендію Верховної Ради України
Мариничу Олександру Віталійовичу – доктору фізико-математичних наук, доцентові кафедри дослідження операцій факультету комп’ютерних наук та кібернетики призначено стипендію Верховної Ради України на виконання наукової роботи: «Регенерація у випадкових комбінаторних структурах» детальніше...
10.07.2020
“EUREKA Globalstars”
Україна вперше долучається до ініціативи “EUREKA Globalstars” у межах міжнародної інноваційної програми “EUREKA“. Це дасть змогу командам українського бізнесу, наукових установ та вишів взяти участь у спільному конкурсі проєктів між країнами-членами “EUREKA” та Сінгапуром: “Call for Joint R&D Projec... детальніше...
06.07.2020
Безкоштовний вебінар на тему «SciVal: Як оцінити результати досліджень у світі даних?»
Йтиметься про використання можливостей аналітичної платформи «SciVal», яка дає змогу проводити бенчмаркінг, стратегічне планування та отримувати інформацію, важливу для ефективного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю детальніше...
Всі події