«Фізіологія травлення»

1. Назва наукової школи: «Фізіологія травлення»

2. Дійсний науковий керівник (и) школи: д.б.н., проф., лауреат державної премії в галузі науки і техніки Берегова Тетяна Володимірівна

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації): наукова школа заснована на базі «Науково-дослідного інституту фізіології імені Петра Богача».

4. Засновник (ки) наукової школи: академік Богача Петро Григорович

5. Науковий потенціал* 5 докторів наук, 11 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1

Берегова Тетяна Володимірівна*

д.б.н.

професор

Завідувач НДЛ «Фармакології і експериментальн-ої патології»

2

Фалалєєва Тетяна Михайлівна*

д.б.н.

-

Старший науковий співробітник

3

Янчук Петро Іванович*

д.б.н.

Старший науковий співробітник

Завідувач відділу фізіології кровообігу

4

Весельський Станіслав Павлович*

д.б.н.

Старший науковий співробітник

Завідувач відділу загальної фізіології

5

Гройсман Семен Давидович

д.б.н.

професор

-

6

Харченко Микола Михайлович

к.б.н.

Старший науковий співробітник

-

7

Цирюк Олена Іванівна*

к.б.н.

-

Науковий співробітник

8

Штанова Лідія Яківна*

к.б.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

 

9

Савченко Юлія Олександрівна*

к.б.н.

-

Молодший науковий співробітник

10

Дзюбенко 

Наталія Волод-имірівна*

к.б.н.

-

Молодший науковий співробітник

11

Прибитько Ірина Юріївна*

к.б.н.

-

Молодший науковий співробітник

12

Головинська Юлія Юріівна*

к.б.н.

-

Провідний інженер

13

Горенко Зоя Анатоліївна*

к.б.н.

-

Науковий співробітник

14

Червінська Тетяна Миколаївна*

к.б.н.

-

Провідний інженер

15

Чижанська Наталія Василівна

к.б.н.

-

-

16

Комаренко Віктор Іванович*

к.б.н.

Доцент

Доцент кафедри фізіології людини і тварини

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Пріоритетним напрямком досліджень науковців школи є встановлення механізмів нервової та гуморальної регуляції моторно-евакуаторної і секреторної функцій шлунково-кишкового тракту, шлункової секреції, транспорту води та електролітів в товстій кишці та пошук методів корекції порушених функцій. Важливим напрямком досліджень є вивчення механізмів виразкоутворення та репарації, розвитку передпухлинних станів в слизовій оболонці шлунка та товстої кишки та розробка методів їх профілактики. Розроблені у відділі методи профілактики та лікування ряду гастроентерологічних хвороб впроваджені в клінічну практику, що підтверджено численними патентами та актами впроваджень. За наукові досягнення співробітники відділу нагороджені преміями міжнародного фонду Дж. Сороса, Європейського гастроентерологічного товариства, рядом відзнак та 2 щорічними преміями Президента для молодих вчених.

Популярність наукової школи підтверджується потужним науковим потенціалом (доктори, кандидати наук), які продовжують науково-дослідні роботи за напрямками школи як в межах нашої держави, так і за кордоном.

7. Місце у світовій науці

Школа займає чільне місце у світовій науці і є визнаною. Свідченням чого є залучення вчених школи до роботи міжнародних конференцій та міжнародних грантів. На даний час виконуються наступні спільні міжнародні проекти:

· Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CREST) - програма «Співробітництва в науково-технічних дослідженнях та освіти (СНТДО)»

· Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова – програма «Проведення проблемно-орієнтованих пошукових досліджень і створення науково-технічного доробку з удосконаленням методів терапії виразкових патологій шлунково-кишкового тракту»

Лише за останні 10 років отримано більше 10 грантів для участі у міжнародних конференціях.

8. Міжнародні зв’язки.

Наукові дослідження проведені спільно з вченими ряду науково-дослідних закладів: США (Відділ патології університету Каліфорнія-Ірвайн; Каліфорнійський університет в Лос-Анжелесі), Німеччина (Університет ім. Фрідріха-Александра, м. Ерланген та Нюрнберг), Росія (Інститут експериментальної медицини, м. Санкт-Петербург; Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, м. Москва).

Затверджено вченою радою ННЦ «Інститут біології» «17» вересня 2013р.

Докладний опис школи

НДЛ «Фармакології і експериментальної патології», відділення біологічних та біомедичних технологій

 

1.     Назва наукової школи:«Фізіологія травлення»

2.     Дійсний науковий керівник (и) школи: д.б.н., проф., лауреат державної премії в галузі науки і техніки Берегова Тетяна Володимірівна

3.     Дата і місце заснування (на базі якої організації): наукова школа заснована на базі «Науково-дослідного інституту фізіології імені Петра Богача».

4.     Засновник (ки) наукової школи: академік БогачаПетро Григорович

5.     Науковий потенціал* 

 

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1

Богач Петро

Григорович

д.б.н.

професор,

академік Академії наук УРСР

 

2

Косенко

Анатолій

Федорович

 

 

д.б.н.

професор

 

3

Гройсман Семен Давидович

 

д.б.н.

професор

-

4

Лященко Петро Сергійович

 

д.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

5

Цибенко Всеволод

Олексійович

 

д.б.н.

професор

 

6

Масюк Анатолій Іванович

 

д.б.н.

професор

 

7

Коршак

Олександр

Леонтійович

 

д.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

8

Берегова Тетяна Володимірівна*

 

 

д.б.н.

професор

завідувач НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

9

ФалалєєваТетяна Михайлівна*

д.б.н.

-

старший науковий співробітник

НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

10

Янчук Петро Іванович*

д.б.н.

старшийнауковийспівробітник

завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

11

ВесельськийСтаніслав Павлович*

 

д.б.н.

старшийнауковийспівробітник

завідувач відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

12

Толстанова

Ганна

Миколаївна*

д.б.н.

доцент

кафедра біохімії ННЦ «Інститут біології»

13

Гушинець

Галина

Петрівна

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

14

Губкін

Володимир

Андрійович

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

15

Кожевникова

Лідія

Олексіїївна

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

16

Добровольська

Зоя Олександрівна

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

17

Хоменко Тетяна Антонівна

 

к.б.н.

 

 

18

Харченко Микола Михайлович

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

-

19

Красільщиков

Констянтин

Борисович

 

к.б.н.

 

 

20

Каревіна

Тетяна

Григорівна

 

к.б.н.

 

 

21

Штанова Лідія Яківна*

к.б.н.

 

 

 

-

 

старший науковий співробітниквідділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

22

Горенко Зоя Анатоліївна*

к.б.н.

-

старший науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

23

Цирюк Олена Іванівна*

к.б.н.

-

науковий співробітник

24

Лященко

Тарас Петрович*

к.б.н.

 

 

доцент

доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»

25

Комаренко Віктор Іванович*

к.б.н.

доцент

доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»

26

Пасічніченко

Олег Михайлович*

к.б.н.

доцент

доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»

27

Вірченко

Світлана

Борисівна

к.б.

 

 

28

Решетнік Євдокія Миколаївна*

к.б.н.

 

науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача

29

Лук»яненко

Ірина Анатоліївна

к.б.н.

доцент

 

30

Долгова

Олена

Миколаївна

к.б.н.

доцент

 

31

Масюк

Тетяна Володимирівна

к.б.н.

 

 

32

Карбовська Людмила Сергіївна*

к.б.н.

 

асистент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»

33

Савченко Юлія Олександрівна*

к.б.н.

-

молодший науковий співробітник НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

34

Дзюбенко 

Наталія Волод-имірівна*

к.б.н.

-

молодший науковий співробітник НДС «Мембранології і цитології» ННЦ «Інститут біології»

35

Прибитько Ірина Юріївна*

к.б.н.

-

молодший науковий співробітник НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

36

Головинська Юлія Юріівна*

к.б.н.

-

провідний інженер НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

37

Червінська Тетяна Миколаївна*

к.б.н.

-

провідний інженер НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

38

Чижанська Наталія Василівна

к.б.н.

-

-

39

Бондзик

Олена

Володимирівна

к.б.н.

 

 

40

Грінченко Ольга

Анатоліїївна*

к.б.н.

 

молодший науковий співробітник відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

41

Мороз

Олеся Федорівна

к.б.н.

 

 

42

Можеїтова

Олександра

Арнольдівна

к.б.н.

 

 

43

Цапенко

Петро

Костянтинович*

к.б.н.

 

молодший науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

 

44

Латишенко

Людмила

Анатоліївна

к.б.н.

 

 

 

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

 

 

Започаткована видатним українським вченим доктором біологічних наук, професором, академіком Академії наук УРСР Петром Григоровичем Богачем, школа є провідним в Україні та знаним у світі центром фундаментальних та прикладних досліджень функціонування органів системи травлення. Основними науковими напрямами, що склалися в рамках наукової школи, є встановлення механізмів нейро-гуморальної регуляції моторної діяльності шлунково-кишкового тракту, шлункової секреції, транспорту води та електролітів в товстій кишці, зовнішньосекреторної функції печінки, кровообігу та кисневого гомеостазу в печінці. Важливим напрямком досліджень є вивчення механізмів виразкоутворенняі репарації, розвитку передпухлинних станів в слизовій оболонці шлунка і товстої кишки та розробка нових методів їх профілактики та лікування.

Розроблена Богачем П.Г. та його учнем Косенком А.Ф. принципово нова методика хронічних багатополюсних електродів у гіпоталамус дала можливість дослідити роль різних його структур у регуляції салівації та шлункового сокоутворення, моторної діяльності шлунка, тонкого і товстого кишечника, зовнішньосекреторної функції підшлункової залози і печінки, всмоктування в тонкій кишці. Результатами фундаментальних досліджень ролі блукаючих нервів та окремих його гілок в регуляції шлункової секреції та моторно-евакуаторної функції травного тракту стали розробки нових антивиразкових операцій, впроваджених в клінічну практику. Значний внесок було зроблено у з’ясування фізіологічних механізмів дії факторів ендотеліального походження, аутокоїдів та інших біологічно-активних речовин на ворітні та печінкові вени, кисневий і термобаланс, жочосекреторну функцію печінки та на кровообіг і секреторні процеси в шлунку, на ураження та цитопротекцію в слизових оболонках шлунка та товстої кишки. Вивчення ролі мікробіоценозів різних біотопів травної системи у забезпеченні цілісності структурно-функціонального стану травного тракту дозволило розробити методичні рекомендації щодо профілактики і лікування найпоширеніших гастроентерологічних захворювань з включенням у стандартні схеми вітчизняних мультипробіотиків.

Представниками наукової школи видано у 1970 - 2013 рр. більше 10 монографій, більше 3000 наукових статей, в тому числі за кордоном. Щорічно здійснюється до 15 опоновань докторських та кандидатських дисертацій. Науковці є членами ряду наукових журналів, зокрема «Journalof Pre-Clinical andClinicalResearch», «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка. Біологія».

 

Розроблені у відділі методи профілактики та лікування ряду гастроентерологічних хвороб впроваджені в клінічну практику, що підтверджено численними патентами та актами впроваджень. За наукові досягнення співробітники відділу нагороджені преміями міжнародного фонду Дж. Сороса, Європейського гастроентерологічного товариства, рядом відзнак та 2 щорічними преміями Президента для молодих вчених.
Популярність наукової школи підтверджується потужним науковим потенціалом, які продовжують науково-дослідні роботи за напрямками школи як в межах нашої держави, так і за кордоном
. Школа займає чільне місце у світовій науці і є визнаною. Свідченням чого є залучення вчених школи до роботи міжнародних конференцій та міжнародних грантів. В свою чергу науковці школи на регулярній основі проводять міжнародні конференції, в яких беруть участь найвідоміші у світі вчені в галузі експериментальної гастроентерології. На даний час разом з Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносовавиконується міжнародний проект «Проведення проблемно-орієнтованих пошукових досліджень і створення науково-технічного доробку з удосконаленням методів терапії виразкових патологій шлунково-кишкового тракту». Успішним було виконання проекту, що фінансувався Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CREST).

Лише за останні 10 років отримано більше 10 грантів для участі у міжнародних конференціях.Наукові дослідження проведені спільно з вченими ряду науково-дослідних закладів: США (Відділ патології університету Каліфорнія-Ірвайн; Каліфорнійський університет в Лос-Анжелесі), Німеччина (Університет ім. Фрідріха-Александра, м. Ерланген та Нюрнберг), Росія (Інститут експериментальної медицини, м. Санкт-Петербург; Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, м.Москва).

Наукова школа є кузнею кадрів для університету та України в цілому. Щороку захищається до 5 дисертацій за напрямком школи. За час існування школи захищено 4 дисертації громадянами іноземних країн.               Досягнення наукової школи високо оцінені науковою спільнотою. У 2012 р. за цикл наукових праць «Механізми функціонування системи органів травлення» колектив авторів Остапченко Л.І., Берегова Т.В., Поляченко Ю.В., Суходоля А.І., Толстанова Г.М., Фалалєєва Т.М., Цвіліховський М.І., Грищенко В.А., Калачнюк Л.Г., Любецька Т.В., серед яких троє належать до наукової школи, одержали Державну премію України в галузі науки і техніки.

 

 


Факультет:  ННЦ «Інститут біології»

Повернутися до списку

Анонс подій

30.07.2019
МОН пропонує громадського обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів з виконання наукових досліджень і розробок»
Проєкт акта розроблено відповідно до п.19 постанови Кабінету Міністрів України «Про Національний фонд досліджень України» з метою затвердження процедури конкурсного відбору, фінансування та контролю за виконанням проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, які здійснюються за підтримки Нац... детальніше...
24.07.2019
НАКАЗ №338 від 12.03.2019 р. Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності
МОН запустило процес державної атестації наукових напрямів вишів, за результатами якої вони вперше зможуть отримати кошти на базове фінансування науки. Відповідна інформація була розміщена на сайті МОН сьогодні, 23 липня 2019 року.

На цей рік держава передбачила на базове фінансування науки в університетах... детальніше...
18.07.2019
Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року
10 липня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року


детальніше...
27.06.2019
Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у Міжнародній науково-практичній конференції, якавідбудеться 11-13 вересня 2019 р. на березі Чорного Моря
Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у Міжнародній науково-практичній конференції, якавідбудеться 11-13 вересня 2019 р. на березі Чорного Моря.

Заявки та тези доповідей приймаються до 22 липня 2019 року
детальніше...
19.06.2019
Нагородження працівників Університету нагородами МОН
Наказ МОН №239-к від 04.06.2019 р."Про нагородження педагогічних та науково-педагогічних працівників" детальніше...
07.06.2019
Розпорядження № 013/267 від 06.06.2019
Розпорядження № 013/267 від 06.06.2019 "Щодо покладання обов'язків головного метролога" детальніше...
Всі події