Геофізика

1. Назва наукової школи: «Геофізика».

2. Дійсний науковий керівник школи: професор С.А. Вижва, проректор з наукової роботи Київського національного університету.

3. Дата і місце заснування: Наукова школа заснована на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1944 році.

4. Засновники наукової школи: Фундаторами школи можна вважати академік АН УРСР В.О.Сельського (1883-1951 рр.) та професор В.М. Головцина (1905-1968 рр.).

5. Науковий потенціал (не менше 5 докторів наук, не менше 10 кандидатів наук (штатні працівники університету або сумісники на 01.09.2013 р.). Відомі представники школи, які в свій час працювали в університеті: доктори наук – І.А. Балабушевич, Ю.В. Тимошин, К.О. Гура, А.А. Гроза, В.П. Коболєв та інші кандидати наук – М.Ф. Скопіченко, Є.Г. Коровніченко, Є.І. Антонюк, Г.Д. Лісний, А.В. Сухорада, М.І. Гузій, С.О. Бірдус, А.Ю. Серга, В.В. Храпак та інші.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата

народження

Науковий

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Вижва Сергій Андрійович

02.04.1960

д.геол.н.

професор

проректор з наукової роботи

2.

Продайвода Георгій Трохимович

27.07.1937

д.ф.-м.н.

професор

професор

3.

Толстой Михайло Іванович

03.03. 1928

д.геол.н.

професор

провідний науковий співробітник

4.

Курганський Валерій Микитович

02.05.1940

д.геол.н.

професор

професор

5.

Якимчук Микола Андрійович

31.07.1954

д.ф.-м.н.

професор

зав. кафедри

6

Карпенко Олексій Миколайович

05.06.1958

д.геол.н.

професор

зав. кафедри

7

Маслов Борис Петрович

01.01.1947

д.ф.-м.н.

с.н.с

професор

8

Бахмутов Володимир Гергійович

28.08.1956

д.геол.н.

с.н.с

професор

9

Бурахович Тетяна Константинівна

02.05.1960

д.геол.н.

с.н.с

професор

10.

Орлюк Михайло Іванович

23.09.1955

д.геол.н.

с.н.с

професор

11.

Трипільський Олександр Андрійович

25.08.1938

д.г.-м.н.

с.н.с

професор

12.

Рева Микола Васильович

20.07.1947

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

13.

Онищук Іван Іванович

30.09.1955

к.геол.н.

с.н.с

зав. НДЛ

14.

Безродна Ірина Миколаївна

15.07.1964

к.геол.н.

с.н.с

старший науковий співробітник

15.

Віршило Іван вікторович

05.07.1977

к.геол.н.

доцент

доцент

16.

Грищук Павло Іванович

19.04.1968

к.геол.н.

доцент

доцент

17

Тішаєв Іван Васильович

21.09.1976

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

18.

Кендзера Олександр Володимирович

22.05.1948

к.ф.-м.н.

с.н.с

доцент

19.

Безродний Дмитро Анатолійович

10.04.1961

к.геол.н.

-

доцент

20.

Костенко Наталія Валентинівна

04.10.1956

к.геол.н

-

зав. НДС

14.

Демидов Всеволод Кирилович

10.02.1979

к.ф.-м.н.

-

асистент

21.

Кузьменко

Павло Миколайович

12.09.1983

к.геол.н.

-

асистент

22.

Тищенко

Андрій

Павлович

13.04.1983

к.геол.н.

-

асистент

23.

Бондар

Ксенія Михайлівна

29.01.1980

к.геол.н.

-

докторант

24

Меньшов Олександр Ігорович

28.01.1982

к.геол.н.

-

науковий співробітник

25

Шабатура Олександр Вікторович

27.04.1973

к.геол.н

-

науковий співробітник

26

Онищук Віктор Іванович

12.01.1984

к.геол.н.

-

асистент

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Загальна кількість представників школи на 1.09.2013 становить 17 докторів та 48 кандидатів наук.

Основні досягнення наукової школи відомі в багатьох галузях геофізики:

· теоретичні і прикладні проблеми електромагнітних досліджень земних надр, в цьому напрямку розроблено фундаментальні питання теорії геоелектрики, відкрито нові методи електрозондувань, способи аналізу нестаціонарних електромагнітних полів, методики практичного застосування теорій при геологічному картуванні та пошуках корисних копалин;

· сейсмоакустика, що включає теоретичні і прикладні наукові дослідження в галузі інтерпретації матеріалів сейсморозвідки, розробки новітніх акустичних приладів, методів, методик та автоматизованих систем обробки даних петрофізики, математичне моделювання акустичних і пружних параметрів при вивченні геологічного середовища;

· геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища, де виділяються напрямки розробки теорії, методик та методів контролю та прогнозу геологічних процесів та стану геологічного середовища;

· геофізичні дослідження свердловин, що включає розробку технологій та апаратури, що призначені для оперативного дослідження порід в процесі буріння та розробку методів інтерпретації даних ГДС з метою діагностики та прогнозу перспективності складнопобудованих колекторів нафти і газу;

· гравімагнітні геофізичні дослідження при пошуках корисних копалин і вивченні верхньої частини розрізу, які об’єднують розробку геофізичних методик при дослідженні гірських порід, ґрунтового покриву та археологічних об’єктів, розробку методик і програм інтерпретації граві-магнітних даних, обробку геофізичних даних при інженерно-геологічних і геоекологічних роботах;

· прикладна петрофізика, що включає вивчення кількісних закономірностей розподілу фізичних характеристик гірських порід для встановлення їх генезису, умов утворення, оцінки їх перспективності при пошуках металічних та неметалічних корисних копалин.

Постійно в рамках вказаних напрямків представники школи проводили дослідження з держбюджетних і госпдоговірних тем. За результатами діяльності школи надруковані численні монографії, підручники, посібники, наукові статті, захищено патенти.

7. Місце у світовій науці.

Сьогодні наукова школа відома у всьому світі: представники школи мають міжнародні наукові публікації, беруть участь у міжнародних конференціях та форумах, проходять стажування в провідних наукових установах світу; на базі геологічного факультету організуються міжнародні конференції, зустрічі з відомими вченими в галузі теоретичної і прикладної геофізики світу.

Представники школи мають державні нагороди, обрані членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств, є експертами в державних структурах, мають десятки патентів, монографій, сотні статей.

8. Міжнародні зв’язки.

Співробітниками університету, які входять до складу школи, на даний час підписано договори про наукове співробітництво з зарубіжними виробничими та навчальними установами, підтримуюються тісні контакти з професійними світовими організаціями і компаніями, що відіграють провідні ролі на світовому ринку у геологічній галузі, зокрема, з:

· Російської Академією наук.

· Академією наук Абхазії.

· Російським фондом гуманітарних досліджень (РГНФ).

· Інститутом геологічних наук НАН Азербайджану.

· Інститутом геофізики Чеської Академії наук.

· Інститут геофізики Польської Академії наук.

· такими професійними осередками, асоціаціями як SEG, SPE, EAGE, AAPG.

· Міжнародною Асоціацією Геомагнетизму та Аерономії.

· Міжнародним університетом природи, спільноти та людини (м.Дубно, Россія).

· Інститутом геохімії імені А.П. Виноградова СВ РАН (м. Іркутськ, РФ).

· Інститутом геології та геохронології докембрію РАН (м. Санкт-Петербург, РФ).

· Інститутом фізики Землі РАН імені О.Ю. Шмідта (м. Москва, РФ).

· Інститутом мінералогії, геохімії та кристалохімії рідкісних елементів РАН (м. Москва, РФ).

· Всеросійським науково-дослідним інститутом мінеральної сировини імені М.М. Федоровського (м. Москва, РФ).

· Всеросійським науково-дослідним геологічним інститутом імені А.П. Карпінського (м. Санкт-Петербург, РФ).

· Інститутом геології рудних родовищ, петрографії, мінералогії і геохімії РАН (м. Москва, РФ).

· Інститутом геології Карельського наукового центру РАН (м. Петрозаводськ, РФ).

· Інститутом геологічних наук Вірменської Академії наук (м. Єреван, Республіка Вірменія).

· Університетом Коменського (Братиславський університет) (м. Братислава, Словаччина).

· Брненським університетом імені Масарика (м. Брно, Чеська Республіка).

· Дебреценським університетом (м. Дебрецен, Угорщина) та ін.,

нафтогазовими компаніями Shlumberger, Shell, Paradigm, CGG Veritas, SeismicMicroTechnology, компанією Exxon Mobil та інш.

Представники школи співпрацюють з іншими вищими навчальними закладами світу в сфері підвищення рівня науково-дослідної роботи на факультеті, зокрема, сприяння підтримці угод про співробітництво в сфері освіти і науково-практичної діяльності з:

· Московським Державним Університетом ім. Ломоносова.

· Санкт-Петербурзьким Державним університетом.

· Тюменським нафтогазовим університетом.

· Державною освітньою установою професійної освіти Московської області «Международный университет природы, общества и человека «Дубна» (Росія).

· Карагандинським технічним університетом.

· Університетами Астани та Усть-Каменогорська, (Казахстан).

Затверджено вченою радою геологічного факультету «10» вересня 2013р.

Декан факультет В.А.Михайлов


Повернутися до списку

Анонс подій

14.08.2018
Розпорядження №5 від 10 серпня 2018 "Про результати експертизи анатованих звітів"
детальніше...
09.08.2018
Вітаємо наших студентів з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 827 від 31.07.2018 р. про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчального року Київський національний університет імені Тараса Шевченка вітає студентів та їх наукових керівників... детальніше...
03.08.2018
МОН запрошує виші долучитися до Innovation-2018
Міністерство освіти і науки запрошує заклади вищої освіти та наукові установи долучитися до Innovation – 2018, у межах якого пройде Конкурс інноваційних стартапів детальніше...
25.07.2018
Наказ № 657-32 від 23.07.2018 про створення комісії щодо постановки на облік (введення в господарський оборот) та списання (ліквідації) об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
детальніше...
24.07.2018
Розпорядження №52 від 23.07.2018
Про конкурсний відбір експертів для наукової експертизи проектів МОН (додано Анкету кандидата в форматі MS Word) детальніше...
21.07.2018
Scopus: вміст та основні функції
Рекомендуємо Вам взяти участь у вебінарі «Scopus: вміст та основні функції», який проведе керівник Служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Марина Назаровець. детальніше...
Всі події