Геофізика

1. Назва наукової школи: «Геофізика».

2. Дійсний науковий керівник школи: професор С.А. Вижва, проректор з наукової роботи Київського національного університету.

3. Дата і місце заснування: Наукова школа заснована на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1944 році.

4. Засновники наукової школи: Фундаторами школи можна вважати академік АН УРСР В.О.Сельського (1883-1951 рр.) та професор В.М. Головцина (1905-1968 рр.).

5. Науковий потенціал (не менше 5 докторів наук, не менше 10 кандидатів наук (штатні працівники університету або сумісники на 01.09.2013 р.). Відомі представники школи, які в свій час працювали в університеті: доктори наук – І.А. Балабушевич, Ю.В. Тимошин, К.О. Гура, А.А. Гроза, В.П. Коболєв та інші кандидати наук – М.Ф. Скопіченко, Є.Г. Коровніченко, Є.І. Антонюк, Г.Д. Лісний, А.В. Сухорада, М.І. Гузій, С.О. Бірдус, А.Ю. Серга, В.В. Храпак та інші.

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата

народження

Науковий

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Вижва Сергій Андрійович

02.04.1960

д.геол.н.

професор

проректор з наукової роботи

2.

Продайвода Георгій Трохимович

27.07.1937

д.ф.-м.н.

професор

професор

3.

Толстой Михайло Іванович

03.03. 1928

д.геол.н.

професор

провідний науковий співробітник

4.

Курганський Валерій Микитович

02.05.1940

д.геол.н.

професор

професор

5.

Якимчук Микола Андрійович

31.07.1954

д.ф.-м.н.

професор

зав. кафедри

6

Карпенко Олексій Миколайович

05.06.1958

д.геол.н.

професор

зав. кафедри

7

Маслов Борис Петрович

01.01.1947

д.ф.-м.н.

с.н.с

професор

8

Бахмутов Володимир Гергійович

28.08.1956

д.геол.н.

с.н.с

професор

9

Бурахович Тетяна Константинівна

02.05.1960

д.геол.н.

с.н.с

професор

10.

Орлюк Михайло Іванович

23.09.1955

д.геол.н.

с.н.с

професор

11.

Трипільський Олександр Андрійович

25.08.1938

д.г.-м.н.

с.н.с

професор

12.

Рева Микола Васильович

20.07.1947

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

13.

Онищук Іван Іванович

30.09.1955

к.геол.н.

с.н.с

зав. НДЛ

14.

Безродна Ірина Миколаївна

15.07.1964

к.геол.н.

с.н.с

старший науковий співробітник

15.

Віршило Іван вікторович

05.07.1977

к.геол.н.

доцент

доцент

16.

Грищук Павло Іванович

19.04.1968

к.геол.н.

доцент

доцент

17

Тішаєв Іван Васильович

21.09.1976

к.ф.-м.н.

доцент

доцент

18.

Кендзера Олександр Володимирович

22.05.1948

к.ф.-м.н.

с.н.с

доцент

19.

Безродний Дмитро Анатолійович

10.04.1961

к.геол.н.

-

доцент

20.

Костенко Наталія Валентинівна

04.10.1956

к.геол.н

-

зав. НДС

14.

Демидов Всеволод Кирилович

10.02.1979

к.ф.-м.н.

-

асистент

21.

Кузьменко

Павло Миколайович

12.09.1983

к.геол.н.

-

асистент

22.

Тищенко

Андрій

Павлович

13.04.1983

к.геол.н.

-

асистент

23.

Бондар

Ксенія Михайлівна

29.01.1980

к.геол.н.

-

докторант

24

Меньшов Олександр Ігорович

28.01.1982

к.геол.н.

-

науковий співробітник

25

Шабатура Олександр Вікторович

27.04.1973

к.геол.н

-

науковий співробітник

26

Онищук Віктор Іванович

12.01.1984

к.геол.н.

-

асистент

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Загальна кількість представників школи на 1.09.2013 становить 17 докторів та 48 кандидатів наук.

Основні досягнення наукової школи відомі в багатьох галузях геофізики:

· теоретичні і прикладні проблеми електромагнітних досліджень земних надр, в цьому напрямку розроблено фундаментальні питання теорії геоелектрики, відкрито нові методи електрозондувань, способи аналізу нестаціонарних електромагнітних полів, методики практичного застосування теорій при геологічному картуванні та пошуках корисних копалин;

· сейсмоакустика, що включає теоретичні і прикладні наукові дослідження в галузі інтерпретації матеріалів сейсморозвідки, розробки новітніх акустичних приладів, методів, методик та автоматизованих систем обробки даних петрофізики, математичне моделювання акустичних і пружних параметрів при вивченні геологічного середовища;

· геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища, де виділяються напрямки розробки теорії, методик та методів контролю та прогнозу геологічних процесів та стану геологічного середовища;

· геофізичні дослідження свердловин, що включає розробку технологій та апаратури, що призначені для оперативного дослідження порід в процесі буріння та розробку методів інтерпретації даних ГДС з метою діагностики та прогнозу перспективності складнопобудованих колекторів нафти і газу;

· гравімагнітні геофізичні дослідження при пошуках корисних копалин і вивченні верхньої частини розрізу, які об’єднують розробку геофізичних методик при дослідженні гірських порід, ґрунтового покриву та археологічних об’єктів, розробку методик і програм інтерпретації граві-магнітних даних, обробку геофізичних даних при інженерно-геологічних і геоекологічних роботах;

· прикладна петрофізика, що включає вивчення кількісних закономірностей розподілу фізичних характеристик гірських порід для встановлення їх генезису, умов утворення, оцінки їх перспективності при пошуках металічних та неметалічних корисних копалин.

Постійно в рамках вказаних напрямків представники школи проводили дослідження з держбюджетних і госпдоговірних тем. За результатами діяльності школи надруковані численні монографії, підручники, посібники, наукові статті, захищено патенти.

7. Місце у світовій науці.

Сьогодні наукова школа відома у всьому світі: представники школи мають міжнародні наукові публікації, беруть участь у міжнародних конференціях та форумах, проходять стажування в провідних наукових установах світу; на базі геологічного факультету організуються міжнародні конференції, зустрічі з відомими вченими в галузі теоретичної і прикладної геофізики світу.

Представники школи мають державні нагороди, обрані членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств, є експертами в державних структурах, мають десятки патентів, монографій, сотні статей.

8. Міжнародні зв’язки.

Співробітниками університету, які входять до складу школи, на даний час підписано договори про наукове співробітництво з зарубіжними виробничими та навчальними установами, підтримуюються тісні контакти з професійними світовими організаціями і компаніями, що відіграють провідні ролі на світовому ринку у геологічній галузі, зокрема, з:

· Російської Академією наук.

· Академією наук Абхазії.

· Російським фондом гуманітарних досліджень (РГНФ).

· Інститутом геологічних наук НАН Азербайджану.

· Інститутом геофізики Чеської Академії наук.

· Інститут геофізики Польської Академії наук.

· такими професійними осередками, асоціаціями як SEG, SPE, EAGE, AAPG.

· Міжнародною Асоціацією Геомагнетизму та Аерономії.

· Міжнародним університетом природи, спільноти та людини (м.Дубно, Россія).

· Інститутом геохімії імені А.П. Виноградова СВ РАН (м. Іркутськ, РФ).

· Інститутом геології та геохронології докембрію РАН (м. Санкт-Петербург, РФ).

· Інститутом фізики Землі РАН імені О.Ю. Шмідта (м. Москва, РФ).

· Інститутом мінералогії, геохімії та кристалохімії рідкісних елементів РАН (м. Москва, РФ).

· Всеросійським науково-дослідним інститутом мінеральної сировини імені М.М. Федоровського (м. Москва, РФ).

· Всеросійським науково-дослідним геологічним інститутом імені А.П. Карпінського (м. Санкт-Петербург, РФ).

· Інститутом геології рудних родовищ, петрографії, мінералогії і геохімії РАН (м. Москва, РФ).

· Інститутом геології Карельського наукового центру РАН (м. Петрозаводськ, РФ).

· Інститутом геологічних наук Вірменської Академії наук (м. Єреван, Республіка Вірменія).

· Університетом Коменського (Братиславський університет) (м. Братислава, Словаччина).

· Брненським університетом імені Масарика (м. Брно, Чеська Республіка).

· Дебреценським університетом (м. Дебрецен, Угорщина) та ін.,

нафтогазовими компаніями Shlumberger, Shell, Paradigm, CGG Veritas, SeismicMicroTechnology, компанією Exxon Mobil та інш.

Представники школи співпрацюють з іншими вищими навчальними закладами світу в сфері підвищення рівня науково-дослідної роботи на факультеті, зокрема, сприяння підтримці угод про співробітництво в сфері освіти і науково-практичної діяльності з:

· Московським Державним Університетом ім. Ломоносова.

· Санкт-Петербурзьким Державним університетом.

· Тюменським нафтогазовим університетом.

· Державною освітньою установою професійної освіти Московської області «Международный университет природы, общества и человека «Дубна» (Росія).

· Карагандинським технічним університетом.

· Університетами Астани та Усть-Каменогорська, (Казахстан).

Затверджено вченою радою геологічного факультету «10» вересня 2013р.

Декан факультет В.А.Михайлов


Повернутися до списку

Анонс подій

21.04.2021
Стартував конкурс спільних українсько-словацьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022‑2023 рр.
З 19 квітня до 21 червня 2021 року Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки та Словацьке агентство з досліджень та розвитку оголошують конкурс спільних українсько-словацьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022‑2023... детальніше...
15.04.2021
Вітаємо нашого науковця з призначенням державної стипендії
РИБАЛЬЧЕНКУ Володимиру Корнійовичу призначено державну стипендію видатним діячам науки детальніше...
14.04.2021
Вебінари для науковців від компанії Elsevier
Вебінари будуть присвячені питанням взаємодії з базами даних ScienceDirect та Scopus, висвітлюватимуть процедури відбору та критерії, за якими здійснюється відбір видань для індексування, роботу з профілями вчених та установ у Scopus, можливості використання аналітичного інструмента SciVal для пошук... детальніше...
13.04.2021
Форум «Green Talents 2021»
Міжнародний форум «Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development» запрошує всіх охочих до участі в програмі 2021 року (розпочато прийом заявок) детальніше...
12.04.2021
4 сезон української премії L’ORÉAL-UNESCO “ДЛЯ ЖІНОК У НАУЦІ”
З 01 квітня до 01 липня 2021 року включно триватиме збір заявок.  До участі запрошуються громадянки України віком від 18 до 40 років, які професійно проводять наукові дослідження в галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика), мають науковий ступінь, публікації в журналах, що ... детальніше...
12.04.2021
Науковці КНУТШ у Scopus та Web of Science
Пропонуємо вам ознайомитися з переліками нових документів авторів нашого Університету, що почали індексуватися у базах Scopus і Web of Science у березні 2021 року детальніше...
Всі події