Теорія та історія соціальних комунікацій

1. Назва наукової школи: «Теорія та історія соціальних комунікацій».

2. Дійсний науковий керівник школи: професор В.В. Різун.

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації): інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000 рік.

4. Засновник наукової школи: професор В.В. Різун.

Офіційно школа зареєстрована 2000 року. Початок становлення сягає 1952 року, коли відбувся перший випуск факультету журналістики. У 1993 році відбулося відкриття Інституту журналістики на базі факультету журналістики. Серед фундаторів школи (ще на рівні факультету журналістики) такі відомі постаті, як Д. М. Прилюк, І. Н. Слободянюк, І. В. Прокопенко, М. М. Шестопал, П. М. Федченко, І. Р. Семенчук, О. К. Бабишкін, А. З. Москаленко.

Станом на 2013 рік школу представляють 17 докторів наук, серед яких відомі в Україні та за кордоном професори Гоян О. Я., Іванов В. Ф., Мелещенко О. К., Пономарів О. Д., Різун В. В., Сидоренко Н. М., Чічановський А. А., Шумарова Н. П. та інші. До складу школи на сьогоднішній день входять також 60 штатних кандидати наук.

5. Науковий потенціал (не менше 5 докторів наук, не менше 10 кандидатів наук (штатні працівники університету або сумісники на 01.09.2013 р.).

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Дата

народження

Науковий

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Різун

Володимир Володимирович

12.02.1957

д.філол.н.

професор

директор Інституту журналістики, завідувач кафедри соціальних комунікацій

2

Бойко

Алла Анатоліївна

03.07.1960

д.філол.н.

професор

професор кафедри соціальних комунікацій

3

Владимиров Володимир Михайлович

20.09.1949

д.філол.н.

доцент

професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

4

Горевалов Сергій

Іванович

12.03.1948

д.філол.н.

професор

зав. кафедри кіно і телемистецтва

5

Городенко

Леся Михайлівна

23.03.1977

д.філол.н.

доцент

зав. кафедри електронних видань та медіадизайну

6

Гоян

Віта Володимирівна

08.06.1965

д.філол.н.

доцент

доцент кафедри кіно- і телемистецтва

7

Гоян

Олесь Яремович

02.09.1964

д.філол.н.

професор

зав. кафедри телебачення і радіомовленя

8

Іванов

Валерій Феліксович

19.07.1961

д.філол.н.

професор

зав. кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

9

Мамалига Анастасія Іванівна

31.07.1940

д.філол.н.

професор

професор кафедри мови та стилістики

10

Мелещенко Олександр Костянтинович

25.02.1960

д.філол.н.

професор

професор кафедри історії журналістики

11

Пономарів Олександр Данилович

17.10.1935

д.філол.н.

професор

професор кафедри мови та стилістики

12

Порфімович Ольга Леонідівна

08.01.1973

д.політ н.

професор

професор кафедри соціальних комунікацій

13

Сидоренко Наталя Миколаївна

29.10.1958

д.філол.н.

професор

зав. кафедри історії журналістики

14

Теремко Василь Іванович

14.01.1956

д.соц.н.

доцент

завідувач кафедри видавничої справи та редагування

15

Чекмишев Олександр Вікторович

27.04.1967

д.соц.н.

доцент

доцент кафедри соціальних комунікацій

16

Чічановський Анатолій Анатолієвіч

18.12.1941

д.політ н.

професор

професор кафедри електронних видань та медіадизайну

17

Шумарова Наталія Петрівна

03.01.1951

д.філол.н.

професор

зав. кафедри мови та стилістики

9

Бєлінська

Інна Володимирівна

19.12.1976

к.філол.н.

асистент

заст. директора Інституту журналістики з виховної роботи

10

Вовк

Тетяна Андріївна

10.01.1945

к.і.н.

доцент

старший науковий співробітник

11

Єлісовенко Юрій

Петрович

26.06.1952

к.пед.н.

доцент

доцент кафедри телебачення і радіомовленя

12

Забіяка

Іван Михайлович

07.10.1953

к.і.н.

доцент

доцент кафедри соціальних комунікацій

13

Корнєєв Віталій Михайлович

15.09.1976

к.філол.н.

доцент

заст. директора Інституту журналістики з наукової роботи

14

Набруско Віктор Іванович

15.09.1958

к.політ.н.

доцент

доцент кафедри телебачення і радіомовленя

15

Приступенко Тетяна Олегівна

04.09.1956

к.і.н.

професор

заст. директора з навчальної роботи,

зав. кафедри періодичної преси

16

Скотникова Тетяна Володимирівна

05.07.1955

к.т.н.

с.н.с.

старший науковий співробітник

17

Трачук

Тетяна Анатоліївна

20.03.1979

к.філол.н.

доцент

доцент кафедри соціальних комунікацій

18

Хилько Максим Миколайович

22.07.1979

к.філол.н.

н.с.

науковий співробітник

19

Хоменко

Ілля Андрійович

19.07.1968

к.філол.н.

доцент

доцент кафедри телебачення і радіомовленя

20

Хоменко Людмила Мечиславівна

12.08.1951

к.філол.н.

доцент

доцент кафедри мови та стилістики

21

Цимбаленко Євген Станіславович

23.03.1977

к.соц.н.

-

асистент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю

22

Шабліовський Володимир Євгенович

06.11.1956

к.філол.н.

доцент

доцент кафедри реклами та зв'язків з громадськістю

23

Шевченко Вікторія Едуардівна

08.10.1965

к.філол.н.

доцент

доцент кафедри електронних видань та медіадизайну

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Школа працює над науковими проблеми соціальних комунікацій у сфері медіа: масово-іформаційної діяльності, медійного виробництва, видавничої справи і редакційного менеджменту, реклами та зв'язків з громадськістю, вітчизняного і світового журналістикознавства, формування професійних стандартів сучасного фахівця інформаційної діяльності в усіх галузях масової комунікації, моніторингу ЗМІ, медіаетики тощо. По новому осмислюється природа технологічно-комунікаційних процесів, умови впливу медіадіяльності на соціум, проблеми кваліфікації інформаційних процесів у структурі інформаційної діяльності – тобто все те, що визначає медіабізнес, медійні стандарти та медіаетику, в тому числі й інформаційну індустрію.

У попередні роки, коли медіадослідження кваліфікувались як філологічні науки, внаслідок відповідної орієнтації об’єкта досліджень, увага дослідників змушено зосереджувалась лише на мовному та мовленнєвому функціонуванні медіа. Виявлення цієї проблеми спонукало до створення спеціального й окремого наукового напряму. Така діяльність науковою школою Інституту велася послідовно й системно; результатом цього стало відкриття у грудні 2006 року нової галузі наукового знання «Соціальні комунікації». Ця галузь охоплює 7 наукових спеціальностей, 5 з яких представлені в спецрадах Інституту журналістики. Відкриття нової наукової галузі вперше в пострадянських країнах свідчить не лише про системність і цілеспрямованість діяльності наукової школи Інституту журналістики, а й про глибоке теоретичне підґрунтя наукових, методологічних, організаційних ініціатив колективу Інституту.

7. Місце у світовій науці. Навчальні плани Інституту журналістики використовуються як основа для навчальних планів всіх 72-х відділень, факультетів та інститутів журналістики в Україні.

Викладачі Інституту журналістики відповідно до Європейської програми Євросоюзу з журналістської освіти пройшли перепідготовку та стажування в ВВС (Велика Британія), Ірландії, Франції, Польщі, Інституті підвищення кваліфікації журналістських кадрів FOJO (Швеція).

Інститут журналістики постійно є базою для роботи Науково-методичної комісії з журналістики та інформації при МОНМС України. Інститут журналістики більше 5 років має тісні контакти з факультетом політології та журналістики Познанського університету імені А. Міцкевича (Польща).

8. Міжнародні зв’язки. У 2012 році міжнародні зв’язки наукової школи охоплювали зокрема:

Участь 5-ти викладачів у 12 міжнародній конференції «Європа 21 століття» (Слубіце, Республіка Польща), лютий 2012;

Візит до Інституту журналістики завідувача відділу міжнародного співробітництва колегіуму «Сівітас» (Варшава, Польща) Юлії Лисик (квітень 2012);

Тренінг для 7-ми викладачів інституту журналістики у Кальмарі та Стокгольмі (Швеція) (квітень-травень 2012);

Візит керівника відділу комунікації Ватикану Клаудіо Марія Челлі, відкрита лекція для студентів Інституту (травень 2012 року);

Відкрита лекція професора Університету Флорида (США) Вейна Ванти (вересень 2012 року);

Проведення підсумкових тренінгів шведсько-українського проекту: «Викладання журналістики: завдання на завтра» (листопад 2012 року), у тренінгах взяли участь Клас Тур, тренер Інституту FOJO (Швеція), Вероніка Менжун, керівник проектів Інституту FOJO (Швеція), Даніель Свіден, керівник Інтернет-сайту газети «Афтонбладет» (Швеція);

Проведення ІІ іспансько-українського форуму журналістики «Свобода слова та економічна незалежність як фактори розвитку ЗМІ» (листопад 2012 року), за участю Посла Іспанії в Україні пана Хосе Родрігеса Мояно, представників провідних іспанських та українських медіа.

У листопаді 2012 року Інститут журналістики з офіційним візитом відвідав керівник факультету комунікації Стамбульського університету Айдемір Окай; за підсумками візиту досягнуто домовленостей про спільні наукові дослідження та публікацію результатів у наукових журналах обох університетів, а також про можливі форми обміну студентів спеціальностей «Реклама» та «Зв’язки з громадськістю».

З 2013 року почала діяти програма подвійних дипломів для студентів магістратури з медіакомунікацій. За цією програмою студенти вчитимуться 2 семестри в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а 2 семестри – в Познанському університеті імені А. Міцкевича (Польща) та отримують два дипломи про вищу освіту – КНУ і Познанського університету.

10 вересня 2013 року видатний філософ сучасності, професор Стенфордського університету, доктор філософських наук Френсіс Фукуяма провів в Інституті журналістики лекцію

Затверджено вченою радою Інституту журналістики «11» вересня 2013р.

Директор інституту В.В.Різун


Повернутися до списку

Анонс подій

10.07.2020
“EUREKA Globalstars”
Україна вперше долучається до ініціативи “EUREKA Globalstars” у межах міжнародної інноваційної програми “EUREKA“. Це дасть змогу командам українського бізнесу, наукових установ та вишів взяти участь у спільному конкурсі проєктів між країнами-членами “EUREKA” та Сінгапуром: “Call for Joint R&D Projec... детальніше...
06.07.2020
Безкоштовний вебінар на тему «SciVal: Як оцінити результати досліджень у світі даних?»
Йтиметься про використання можливостей аналітичної платформи «SciVal», яка дає змогу проводити бенчмаркінг, стратегічне планування та отримувати інформацію, важливу для ефективного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю детальніше...
03.07.2020
Астрономічна обсерваторія КНУ імені Тараса Шевченка в міжнародному проекті Europlanet 2024 Research Infrastructure
Науковці з астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка розпочали участь у міжнародному проєкті  Europlanet 2024 Research Infrastructure в рамках програми «Горизонт 2020» детальніше...
01.07.2020
Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я в Університеті
Відповідно до Наказу №423-32 від 24.06.2020 в в Університеті створено новий «Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я» детальніше...
30.06.2020
МІШУРІ Юлії Степанівні присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №254/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» детальніше...
30.06.2020
4 безкоштовних вебінари з використання бази даних Scopus
Знайомство з базою даних Scopus, пошук інформації в ній, ScienceDirect та профіль автора у Scopus – про все це українські науковці зможуть дізнатися на безкоштовних вебінарах впродовж липня 2020 року. Тренінги матимуть змогу пройти представники закладів вищої освіти і наукових установ України детальніше...
Всі події