Координаційні ради

Наказ МОН України від 20.11.2017 р. №1507 «Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науковотехнічних програм і проектів...»

Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науковотехнічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва


Склад Координаційних рад Комплексних наукових програм

(наказ від 23.11.2016 р. № 891-32;

наказ від 05.12.2017 р. № 1108-32;

наказ від 30.11.2018 р. № 1093-32;

наказ від 12.11.2019 р. № 881-32)

КНП «Астрономія та фізика космосу»

Івченко Василь Миколайович - голова ради;

Єфіменко Володимир Михайлович - заступник голови ради;

Клещонок Валерій Володимирович - вчений секретар ради;

Вільчинський Станіслав Йосипович - член ради;

Гнатик Богдан Іванович - член ради;

Горбар Едуард Володимирович - член ради;

Жданов Валерій Іванович - член ради;

Лозицький Всеволод Григорович - член ради;

Міліневський Генадій Петрович - член ради;

Парновський Сергій Людомирович - член ради;

Розенбуш Віра Калениківна - член ради;

Яцків Ярослав Степанович - акад. HAH   України, директор ГАО

HAH України - член ради.


КНП «Біологічні, біомедичні та

біоекологічні проблеми життєдіяльності людини»

Остапченко Людмила Іванівна - голова ради;

Сокур Олеся Вадимівна - заступник голови ради;

Лукашов Дмитро Володимирович - вчений секретар ради;

Берегова Тетяна Володимирівна - член ради;

Демидов Сергій Вікторович - член ради;

Таран Наталія Юріївна - член ради;

Фалалєєва Тетяна Михайлівна - член ради;

Хоперія Вікторія Геннадіївна - член ради;

Костерін Сергій Олександрович - акад. НАН України, заступник

директора з наукової роботи   Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна  

НАН України - член ради;

Чехун Василь Федорович - акад. НАН України, директор   Інституту

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького

НАН України - член ради.


КНП «Інформатизація суспільства»

Закусило Олег Каленикович - голова ради;

Анісімов Анатолій Васильович - заступник голови ради;

Погорілий Сергій Дем'янович - вчений секретар ради;

Бичков Олексій Сергійович - член ради;

Наконечний Олександр Григорович - член ради;

Нікітченко Микола Степанович - член ради;

Оксіюк Олександр Глібович - член ради;

Терещенко Василь Миколайович –член ради;

Глибовець Микола Миколайович - декан факультету інформатики

Національного університету «Києво-Могилянська академія» - член ради.


КНП «Конденсований стан - фізичні основи новітніх технологій»

Булавін Леонід Анатолійович - голова ради;

Куліш Микола Полікарпович - заступник голови ради;

Ніколаєнко Тимофій Юрійович - вчений секретар ради;

Макарець Микола Володимирович – член ради;

Мацуй Людмила Юріївна - член ради;

Неділько Сергій Герасимович - член ради;

Пінкевич Ігор Павлович - член ради;

Ящук Валерій Миколайович - член ради;

Загородній Анатолій Глібович - акад. НАН України, директор   Інституту

теоретичної   фізики імені М.М. Бого­любова НАН України - член   ради.


КНП «Міждисциплінарні високотехнологічні дослідження об'єктів природного та штучного походження»

Ільченко Володимир Васильович - голова ради;

Скришевський Валерій Антонович - заступник голови ради;

Колежук Олексій Костянтинович - вчений секретар ради;

Говорун Дмитро Миколайович - член ради;

Євтух Анатолій Антонович - член ради;

Комаров Ігор Володимирович - член ради;

Лозовський Валерій Зіновійович - член ради;

Шиванюк Олександр Миколайович - член ради;

Іщенко Олександр Олександрович - завідувач відділу Інституту Органічної

хімії НАН України - член ради;

Клюй Микола Іванович - завідувач НДЛ Інституту фізики напівпро­відників

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України - член ради


КНП «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових

процесів глобалізації»

Данилюк Іван Васильович - голова ради;

Копійка Валерій Володимирович - заступник голови ради;

Траверсе Тетяна Михайлівна - вчений секретар ради;

Горбань Тетяна Юріївна - член ради;

Горбачик Андрій Петрович - член ради;

Ігнатюк Анжела Іванівна - член ради;

Конверський Анатолій Євгенович - член ради;

Отраднова Олеся Олександрівна - член ради;

Семенюк Григорій Фокович - член ради;

Цимбаленко Євген Станіславович - член ради;

Гриценко Андрій Андрійович - чл.-кор. НАН України, заступник директора

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» - член ради;

Пролєєв Сергій Вікторович – провідний науковий співробітник Інституту

філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України - член ради.


КНП «Надра»

Вижва Сергій Андрійович - голова ради;

Михайлов Володимир Альбертович – заступник голови ради;

Меньшов Олександр Ігорович - вчений секретар ради;

Безродна Ірина Миколаївна - член ради;

Зацерковний Віталій Іванович – член ради;

Іванік Олена Михайлівна - член ради;

Карпенко Олексій Миколайович - член ради;

Кошляков Олексій Євгенович - член ради;

Шнюков Сергій Євгенович - член ради;

Кендзера Олександр Володимирович -   заступник    директора     Інституту

геофізики    ім. С. І. Субботіна НАН України - член ради;

Пономаренко Олександр Миколайович - акад. НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України - член ради.


КНП «Нові речовини і матеріали з підпрограмою «Матеріалознавство та технології неоднорідних та наносистем»

Воловенко Юліан Михайлович - голова ради;

Макара Володимир Арсенійович - заступник голови ради, керівник

підпрограми;

Кокозей Володимир Миколайович - вчений секретар ради;

Боровий Микола Олександрович - член ради;
Зеленський Сергій Євгенович - член ради;

Куцевол Наталія Володимирівна - член ради;

Поперенко Леонід Володимирович - член ради;

Рево Сергій Лукич - член ради;

Слободяник Микола Семенович - член ради;

Фрицький Ігор Олегович - член ради;

Івасишин Орест Михайлович - акад.   НАН   України,   заступник директора

Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України - член ради;

Кальченко Віталій Іванович - чл.-кор. HAH України,   директор   Інституту

органічної хімії НАН України - член ради


КНП «Новітні та ресурсозберігаючі технології»

Анісімов Ігор Олексійович - голова ради;

Григорук Валерій Іванович - заступник голови ради;

Шека Денис Дмитрович - вчений секретар ради;

Борецький В’ячеслав Францович – член ради;

Веклич Анатолій Миколайович – член ради;

Висоцький Володимир Іванович - член ради;

Іванісік Анатолій Іванович - член ради;

Куліш Микола Полікарпович - член ради;

Мартиш Євген Власович – член ради;

Мелков Геннадій Андрійович - член ради;

Нетреба Андрій В’ячеславович – член ради;

Прокопенко Олександр Володимирович - член ради;

Савенков Сергій Миколайович - член ради;

Телега Володимир Миколайович - член ради;

Фелінський Георгій Станіславович – член ради;

Лисенко Володимир Сергійович - чл.-кор. НАН України, завідувач відділу

Інституту фізики   напівпровідників   

ім. В. Є. Лашкарьова НАН України - член ради;

Кордюк Олександр Анатолійьович - чл.-кор. НАН України, завідувач відділу

Інституту металофізики

ім. Г.В. Курдюмова НАН України - член ради;

Гончаров Олексій Антонович - г.н.с. Інституту фізики НАН України - член

ради.


КНП «Регіональні проблеми раціонального природокористування»

Олійник Ярослав Богданович - голова ради;

Запотоцький Сергій Петрович - заступник голови ради;

Корома Наталія Степанівна - вчений секретар ради;

Бортник Сергій Юрійович - член ради;

Гребінь Василь Васильович – член ради;

Гродзинський Михайло Дмитрович - член ради;

Даценко Людмила Миколаївна – член ради;

Дмитрук Олександр Юрійович - член ради;

Любіцева Ольга Олександрівна - член ради;

Мезенцев Костянтин Володимирович - член ради

Сніжко Сергій Іванович - член ради;

Осадчий Володимир Іванович – чл.-кор. НАН України, директор Українського гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України - член ради;

Руденко Леонід Григорович -   акад.   НАН    України, почесний директор Інституту географії НАН України - член ради;

Хвесик Михайло Артемович - акад. НААН України, директор Інституту

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України - член ради.


КНП «Сучасні математичні проблеми природознавства,

економіки та фінансів»

Городній Михайло Федорович - голова ради;

Харитонов Олексій Михайлович - вчений секретар ради;

Жук Ярослав Олександрович - член ради;

Лимарченко Олег Степанович - член ради;

Мішура Юлія Степанівна - член ради;

Парасюк Ігор Остапович - член ради;

Перестюк Микола Олексійович - науковий керівник КНП - член ради;

Петравчук Анатолій Петрович - член ради;

Самойленко Валерій Григорович - член ради;

Станжицький Олександр Миколайович - член ради;

Шевчук Ігор Олександрович - член ради;

Грінченко Віктор Тимофійович - акад. HAH України, директор Інституту

гідромеханіки НАН України - член ради;

Самойленко Анатолій Михайлович - акад. НАН України, директор Інституту

математики НАН України - член ради

Анонс подій

06.07.2020
Безкоштовний вебінар на тему «SciVal: Як оцінити результати досліджень у світі даних?»
Йтиметься про використання можливостей аналітичної платформи «SciVal», яка дає змогу проводити бенчмаркінг, стратегічне планування та отримувати інформацію, важливу для ефективного управління науково-технічною та інноваційною діяльністю детальніше...
03.07.2020
Астрономічна обсерваторія КНУ імені Тараса Шевченка в міжнародному проекті Europlanet 2024 Research Infrastructure
Науковці з астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка розпочали участь у міжнародному проєкті  Europlanet 2024 Research Infrastructure в рамках програми «Горизонт 2020» детальніше...
01.07.2020
Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я в Університеті
Відповідно до Наказу №423-32 від 24.06.2020 в в Університеті створено новий «Міждисциплінарний аналітичний центр соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я» детальніше...
30.06.2020
МІШУРІ Юлії Степанівні присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №254/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» детальніше...
30.06.2020
4 безкоштовних вебінари з використання бази даних Scopus
Знайомство з базою даних Scopus, пошук інформації в ній, ScienceDirect та профіль автора у Scopus – про все це українські науковці зможуть дізнатися на безкоштовних вебінарах впродовж липня 2020 року. Тренінги матимуть змогу пройти представники закладів вищої освіти і наукових установ України детальніше...
26.06.2020
Конкурс проєктів у рамках Офіційної допомоги розвитку Республіки Болгарія
Міністерство закордонних справ Республіки Болгарії через Посольство Республіки Болгарії в Києві оголошує процедуру прийняття та відбору пропозицій щодо проектів, котрі мають бути реалізовані за допомогою грантів у рамках Офіційної допомоги розвитку Республіки Болгарія детальніше...
Всі події