Нормативна база

Наказ №977-32 від 07.12.2011 "Про склад Координаційних рад Комплексних наукових програм університету
Наказ №977-32 від 07.12.2011 "Про склад Координаційних рад Комплексних наукових програм університету докладніше ...

ЗАКОН УКРАЇНИ Закон від 26.11.2015 № 848-VIII
Про наукову і науково-технічну діяльність докладніше ...

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 3 липня 2013 р. № 472
Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності докладніше ...

Стратегічна програма науково-інноваційної діяльності Київського національного університету іменТараса Шевченка на період до 2020 року
Програма науково-інноваційної діяльності Університету є органічною складовою Програми розвитку Університету до 2020 року та визначає основні напрями формування єдиної політики Університету щодо розвитку науково-дослідницької та інноваційної діяльності... докладніше ...

Положення "Про порядок заміщення вакантних посад наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"
Положення визначає порядок та умови заміщення вакантних посад наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) для виконання прикладних і фундаментальних досліджень за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету України. докладніше ...

ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ"
Положення регламентує порядок проведення конкурсу проектів науково-дослідницьких робіт в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. докладніше ...

НАКАЗ від 20.08.2007 № 306 "ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт"
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (квартальна)
докладніше ...

НАКАЗ від 28.09.2005 № 286 "Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників"
Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників докладніше ...

Наказ від 31.01.2014 р. №71-32 "Про затвердження Положення про стимулювання співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за результатами наукової діяльності"
З метою заохочення наукових та науково-педагогічних працівників до популяризації наукових розробок університету у міжнародному науковому просторі та зростання рейтингу університету докладніше ...

Розпорядження 24.12. 2013 р. № 107 про підсумки наукової та науково-технічної діяльності.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1685 від 02.12.2013 року  та для своєчасної та якісної підготовки звітних документів, розгляду пропозицій щодо підвищення ефективності виконання науково-дослідних робіт у 2013 році: докладніше ...

Наказ від 3.09.2013р.№ 831-32 "Про затвердження Положення про порядок планування, фінансування і контролю виконання та впровадження науково-дослідних робіт"
Про затвердження Положення про порядок планування, фінансування і контролю виконання та впровадження науково-дослідних робіт докладніше ...

Наказ від 1.10.2013р.№ 935-32 "Про затвердження Положення про Науково-експертну раду університету"
Про затвердження Положення про Науково-експертну раду університету докладніше ...

Наказ від 30.09.2013р. № 921-32 "Про зміни до тематичного плану НДР"
Про зміни до тематичного плану НДР.. докладніше ...

Положення про науково-дослідну роботу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Положення про науково-дослідну роботу докладніше ...

Наказ від 13.08.2013р. № 813-32 "Про затвердження положення про наукову-дослідну роботу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка"
13.08.2013р. № 813-32 докладніше ...

Документи для участі у Всеукраїнському конкурсі "Винахід року -2013"
Конкурсні матеріали містять такі документи: докладніше ...

Положення про щорічні Премії Президента України для молодих вчених
Затверджено Указом Президента України №779/2000 від 12.06.2000 року (Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 104/2001 від 21.02.2001 N 253/2003 від 24.03.2003) докладніше ...

Приклад положення про науково-дослідну лабораторію/відділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науково-дослідна лабораторія/відділ (далі Лабораторія/Відділ) є науковим підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Університету), що створюється в складі структурного підрозділу (підрозділів) Університету для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (тем) з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань. У випадках, коли для наукових досліджень необхідно залучення висококваліфікованих спеціалістів з різних сфер знань, можуть бути утворені Лабораторії/Відділи, які об’єднують дослідників декількох факультетів (інститутів) і кафедр. Наукове керівництво Лабораторією/В... докладніше ...

Примірне положення про науково-дослідний сектор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науково-дослідний сектор (далі Сектор) є науковим підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Університету), що створюється в складі структурного підрозділу (підрозділів) Університету для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (тем) з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань. У випадках, коли для наукових досліджень необхідно залучення висококваліфікованих спеціалістів з різних сфер знань, можуть бути утворені сектори, які об'єднують дослідників декількох факультетів (інститутів) і кафедр. Наукове керівництво Сектором здійснює, як правило, завідувач кафе... докладніше ...

Положення про атестацію наукових та інженерно-технічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Це Положення  визначає порядок проведення атестації наукових та інженерно-технічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, і діє відповідно до Закону України „Про наукову та науково-технічну діяльність” та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999р. N 1475  „Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників”. докладніше ...

Форми до розпорядження "Про приймання результатів науково-дослідних робіт" від 05.12.2012р. №78
Звіт з наукової роботи факультету (інституту) Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 році. Додатки до Звіту  з наукової роботи факультету/інституту. докладніше ...

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5.12.2012р. №78 "Про приймання результатів науково-дослідницьких робіт"
Про приймання результатів науково-дослідницьких робіт та підготовку аналітичної доповіді «Науково - дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2012 рік і завдання на 2013 рік» докладніше ...


Анонс подій

20.04.2017
Наказ №379-32 від 20.04.2017
Про проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідницьких робіт детальніше...
19.04.2017
Конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням
МОН оголосило конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням детальніше...
19.04.2017
Довідка про відсутність або наявність тем НДР
Для подання теми проекту на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень необхідно надати довідку про відсутність або наявність таких тем у Державному реєстрі НДДКР детальніше...
19.04.2017
Винахід року - 2016!

Вітаємо авторські колективи Університету в числі переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2016»!

детальніше...
19.04.2017
Розпорядження №7 від 18.04.2017
Про підготовку бюджетних пропозицій на 2018 рік детальніше...
16.04.2017
ПРИВІТАННЯ РЕКТОРА З ВЕЛИКОДНЕМ
детальніше...
Всі події